Vaaralliset aineet

Jos epäilet ainetta vaaralliseksi, ota etukäteen yhteyttä

Kuluttajat eivät saa lähettää vaaralliseksi aineeksi luokiteltuja aineita taikka esineitä. Jos epäilet lähetystäsi vaaralliseksi aineeksi, ota yhteyttä kuljetusyhtiöön tai www.cargosafe.fi asian selvittämiseksi.

Mitä ovat vaaralliset aineet?

Vaaralliset aineet ovat esineitä ja aineita, jotka voivat aiheuttaa merkittävää riskiä terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle ja ympäristölle.

Vaarallisia aineita voi esiintyä mm. työkaluissa, matkapuhelimissa, auton varaosissa sekä muissa varaosissa, lääkinnällisissä laitteissa ja aineissa, kemikaaleissa, taskulampuissa ja muissa lampuissa, valokuvauslaitteissa, jääkaapeissa, kodin tarvikkeissa, sylintereissä, sähkölaitteissa, laboratorionäytteissä jne.

Esimerkkejä vaarallisista aineista:

Kuivajää, litium akut, käsidesinfiointiaineet, kaikki tavarat joiden sisällä on helposti syttyviä nesteitä tai myrkyllisiä aineita esim. elohopea, paineistetut säiliöt, magneetit, erilaiset paristot, erilaiset pakkausmateriaalit, tulitikut ja muut sytykkeet, mikä tahansa tavara, joka on sisältänyt polttoaineita taikka muita palavia nesteitä, räjähteet, ammukset sekä aseet.

Esimeriksi suuritehoiset akut ja irtoakut luokitellaan vaarallisiksi aineiksi. 

Koska monella kuljetusyhtiöllä on erilaisia sisäisiä käytäntöjä vaarallisten aineiden suhteen, ole hyvä ja ota yhteyttä valitsemaasi kuljetusliikkeeseen lisätietojen/asian selvittämiseksi.

Henkilöstön yleinen pätevyys

VAK-laki 11 § (22.12.2011/1402)

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetuksen tai säilytyksen tehtäviin liittyvällä henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään. Tälläisiä tehtäviä ovat pakkaaminen, lähettäminen, laivaaminen, lastaaminen, kuormaaminen, kuljetus sekä purkaminen.

Sen lisäksi tällä tulee olla riittävän usein toistuva täydennyskoulutus, jollei tehtävää suoriteta koulutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

Lisää infoa tavaroista, joita ei saa lähettää tai joihin kohdistuu rajoituksia löydät kohdasta kielletyt lähetykset.