Tietosuojaseloste / Integritetspolicy

EU:n GDPR mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 10.11.2021 ja voimassa 25.5.2018 lähtien.

1. Yleistä

Rekisterinpitäjä

Shipit Oy Ab 2705721-8

Askonkatu 9 A

15100, Lahti

Jäljempänä Shipit tai palvelu.

Rekisteriä hoitava taho

Lari Pihlajapuro

asiakaspalvelu@shipit.fi, +358 (0) 20 752 8488.

Rekisterin nimi

Shipit-asiakasrekisteri

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseksi ja tarkoituksena on Shipitin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, tilausten käsittely ja arkistointi, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastoimiseen. Markkinointikieltoa sovelletaan automaattisesti mikäli tilaajana on yksityishenkilö ja häneltä ei ole saatu erillistä lupaa markkinointia varten.

Lisätietoa kuljetuksiin liittyvistä lainsäädännöistä FINLEXIN sivuilta >

 

Tiekuljetussopimuslaki >

OIKEUSPERUSTE ja ESIMERKKI KÄSITTELYTOIMISTA

 

 

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja kaikkia kohdassa 2 mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.

 

Lakisääteinen velvoite 

Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edu

Käsittelemme tietojasi myös oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen sekä palveluidemme tietoturvan varmistaminen ja mahdollisten väärinkäytöstilanteiden selvittäminen. Yritysten edustajien henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksissa perustuu myös oikeutettuun etuun.

Kun  käsittelemme  henkilötietoja  perustuen  oikeutettuun  etuun,  punnitsemme käsittelyn  hyödyt  ja  mahdolliset  haitat  rekisteröidyille,  ja  olemme  arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa  henkilötietojen  käsittelyä,  joka  perustuu  oikeutettuun  etuun,  esittämällä  henkilökohtaiseen  erityiseen  tilanteeseensa  liittyvän  perusteen.  Tällöin  arvioimme,  onko  käsittelyyn  vastustuksesta huolimatta olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai onko käsittely sallittua muulla tietosuoja-asetuksen mukaisella perusteella.

 

Suostumus

Tilatessasi yksityishenkilönä oppaan tai uutiskirjeen sivuiltamme, käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. Pyydämme suostumuksesi suoramarkkinointiin tietojen keräämisen yhteydessä. Rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus, milloin tahansa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää henkilötietoja Shipitin asiakkaista ja näiden tekemistä lähetyksistä.

Henkilötietoja voidaan käyttää

 • lähetyksen vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta, seurannassa ja ilmoittamiseksi perilletoimitusta tai noutoa varten
 • lähettäjälle lähetyksen luovuttamisesta ilmoittamiseksi
 • kuljetusyhtiön työntekijöille prosessin ohjausta varten
 • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
 • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen
 • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • asiakkaiden segmentointi personoitujen sisältöjen tarjoamiseksi tuotteissa ja palveluissa
 • palveluidemme ja tuotteidemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • liiketoimintamme kehittäminen
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä voi käyttää asiakkaalta saamaansa yhteystietoa sellaisten tuotteiden tai palveluiden markkinoimiseen, jotka kuuluvat samaan tuoteryhmään kuin se tuote tai palvelu, jonka oston yhteydessä rekisterinpitäjä sai yhteystiedot. Rekisterinpitäjä saa käyttää yhteystietoa kuitenkin vain sellaisten tuotteiden tai palveluiden markkinoimiseen, jotka kuuluvat samaan tuoteryhmään tai ovat muuten vastaavia tuotteita tai palveluita.
 • reklamointiin liittyvissä asioissa
 • laskutukseen
 • luottotietojen tarkistamiseksi ja perintätoimia varten

EMME suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin liittyvää automaattiseen
päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

Shipit EI käsittele henkilötunnuksia sivuillamme, osa kuljetusyhtiöistä voi tämän vaatia tai pyytää mahdollisia vienti- ja tuontiselvityksiä varten EU:n ulkopuoleisissa lähetyksissä ja tai kun asiakas kuittaa lähetyksen vastaanotetuksi.

Maksutavan lisäksi Shipit EI tallenna asiakkaan pankki- tai luottokorttitietoja. Jos asiakas suorittaa maksun suoraan Shipitin pankkitilille, näkyvät maksajan tiedot pankkilain vaativin säännösten mukaan.

3. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä.

Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

Lisäksi keräämme tietoja julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysrekisteristä sekä muilta yrityspäättäjätietoja toimittavilta tahoilta. Näistä lähteistä keräämämme tiedot sisältävät yritystietoja sekä yritysten päättäjien yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 • Käyttäjätunnus
 • Osoitekortti ja rahtikirja
 • Rahtikirjanumero, joka ovat yhdistettävissä lähetykseen ja seurantaan
 • toimitustapahtuman luovutusajankohta, lähetysaika sekä muut tapahtumat. Shipit ei tallenna lähetyksen kuittaustietoja järjestelmäänsä, mutta nämä säilyvät kuljetusyhtiöillä. Seurattavista lähetyksistä myös allekirjoitus ja kuva tästä säilyvät kuljetusyhtiön tiedoissa
 • valitun noutopisteen ID ja tunnistetiedot tallennetaan palvelun kehittämiseksi ja seurannan parantamiseksi
 • lähettäjän ja vastaanottajan tyyppi: yritys vai yksityinen
 • maksutapa ja laskutustiedot 

4. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

 • Henkilötietoja käsittelevät tilauksesta riippuen käytettävät kuljetusyhtiöt, kirjanpitäjä, tilintarkastajat, maksupalveluoperaattori, sähköpostioperaattori ja lisäksi maksutietoja prosessoivat kaikki ne maksutapojen tarjoajat, jotka Shipit on valinnut maksupalvelu tarjontaansa lähetystä maksaessa
 • Kuljetusyhtiöt käsittelevät tietoja postilain, tiekuljetussopimuslain, henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren sähköisen viestinnän sääntelyn ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella ja henkilön suostumuksella, toimeksiannon taikka asiakassuhteen perusteella.

Kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja tai mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Henkilötietojen käsittelijän tulee omatoimisesti informoida asiakastaan (vastaanottajaa) siitä mihin hänen henkilötietojaan tullaan käyttämään.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ja lähetyksen tietoja siirretään ja luovutetaan EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle mikäli tilaus tehdään EU:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelta ja/tai kuljetusyhtiönä toimii FedEx tai UPS palvelu.

Henkilötiedot välittyvät myös Shipitin luomassa sähköpostissa Postmarkille joka lähettää Shipitin sähköpostit, nämä tiedot näkyvät teille ja vastaanottajalle lähetettävästä sähköpostista, nämä saa myös poistettua kirjautumalla sisälle ja muokkaamalla asetuksia omat tiedot alta. Lue Postmark EU:n tietosuojasta ja GDPR >

Kaikkia kuljetusyhtiöitä ja heidän käyttämiä alihankkijoita sitoo salassapitovelvollisuus siitä, mitä tietoja he ovat asiakkaasta saaneet lähetyksen perille toimittamisen varmistamiseksi.

Vastaanottaja saa kaikki lähetyksen tiedot osoitekortin sekä mahdollisen tilausvahvistuksen kautta lukuunottamatta lähetyksen hintatietoja.

Kun tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Shipit huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen. Tietoja siirretään seuraaville vastaanottajille:   

 • Stripe
 • Postmark

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä.

Shipit käyttää toiminnassaan vain tunnettuja ja luotettavia kuljetusyhtiöitä.

Tietojasi säilytetään myös palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhominen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Käytämme myös SSL-suojausta sivuillamme

SSL-suojaus salaa tietokoneesi ja internetsivun palvelimen välisen liikenteen sisällön ja auttaa sivuston aitouden varmistamisessa.

Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Henkilötiedot voidaan poistaa kirjallisen pyynnön perusteella mahdollisten lakisääteisten velvoitteiden päätyttyä. Automaattisesti Shipit tallentaa tiedot 18 kuukaudeksi, tämän jälkeen kaikki yksilön tunnistamiseen johtavat tiedot poistetaan järjestelmästämme, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Esimerkiksi Posti tallentaa henkilötietosi 3 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi, tarkemmista tiedoista siitä miten pitkäksi aikaa kuljetusyhtiöt tallentavat henkilökohtaisia tietoja neuvomme olemaan yhteydessä suoraan käytettävään kuljetusyhtiöön.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

6. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Huomioithan että mikäli ette hyväksy henkilötietojesi käsittelyä niin ette todennäköisesti pysty lähetyksiä luomaan oikeellisesti ja me emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

7. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön Shipitin sivuille tultaessa evästeiden hallinta täpykästä tai käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.

Markkinointiin ja analysointiin liittyviä evästeitä pystyt hallitsemaan täältä >

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho). Jotta Shipitin asiakas tai rekisteröity asiakas pääsee helposti tarkastamaan tallennetut tiedot, varmistamaan ja seuraamaan lähetystietoja, tulostamaan kuitin sekä lähetysasiakirjat, rekisteröidään tämä palveluumme automaattisesti. Mikäli henkilötietojen käsittelijä on yksityishenkilö ja hän ei kirjaudu palveluun poistetaan rekisteröinti järjestelmästä 90 päivän jälkeen lähetyksen perillemenosta.

Tiedon korjaaminen

Rekisteriä hoitava taho korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteriä hoitava taho voi myös itse oikaista asiakkaan tietoja mikäli tämä on oleellista tilauksen kannalta.

Korjaamisvaatimukset tulee tehdä sähköpostitse (katso rekisteriä hoitava taho) tai aloite ->  yhteydenottolomakkeen avulla >

Mikäli asiakkaalla on tarve korjata jo liikkeelle lähteneen lähetyksen tietoja sovelletaan korjauksissa kuljetusyhtiöiden palvelumuutoksia jotka ovat maksullisia palveluita. Korjaus pyynnön on tultava lähettäjältä jonka kanssa toimitussopimus on solmittu.

9. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsaadännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä.

10. Ohjeistukset ja linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Shipit pyrkii ohjeistamaan asiakkaitaan eri tilanteissa parhaansa mukaisesti, huomioithan että kuljetusyhtiöiden palvelut saattavat muuttua ja esimerkiksi ulkomaanlähetyksissä saattaa tulla kansallisia muutoksia. Pyrimme pitämään tietomme ajantasalla parhaamme mukaan mutta ohjeistukset kannattaa varmistaa viralliselta taholta ennen näiden noudattamista. Shipitin sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkit ovat sitä varten että asiakkaamme pystyisivät löytämään tarvitsemaansa tietoa lähettämiseen liittyvissä asioissa helpommin, Shipit ei valvo kyseisiä sivustoja ja suosittelemme että tutustut aina kyseisen yrityksen tieto- ja yksityissuojakäytäntöihin ennen kuin luovutat mitään henkilötietojasti.

Integritetspolicy

Integritetspolicy i enlighet med den nuvarande personuppgiftslagstiftning. 

Inom EU/EES gäller från 25:e maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)

1. Allmänt

Registratorn

Shipit Oy Ab
Askonkatu 9
15100 Lahtis

E-post: asiakaspalvelu@shipit.fi

Telefon: +358 (0) 20 752 8488

Organisationsnummer: 2705721-8

I fortsättningen Shipit, hemsida, kontrollant eller tjänst.

Register ansvarigen

Lari Pihlajapuro

asiakaspalvelu@shipit.fi, +358 (0) 20 752 8488

Registerns namn

Shipit-kundregister

2. För vilket ändamål används personuppgifterna?

Personuppgifter behandlas för att slutföra vår tjänst, uppehålla kundrelationen, slutförandet av avtalet, underhållning, arkivering och orderbehandling samt kundservice och marknadsföring. Privatindivider har spärr som standard för marknadsföring, denna tas bort bara efter att du uttryckligen har givit tillstånd till detta.

Observera att om du inte godkänner behandlingen av dina personuppgifter, kommer du inte att kunna skapa leveranser på rätt sätt. Om du blockerar cookies så funkar sidan inte optimalt, t.ex. data överföring mellan sidorna samt betalningssidans överföring tillbaka till sidan kanske inte funkar.

Läs mera om vägtrafiklagen >

 

Läs mera om allmänna lagstiftning om transporter på Finlex sidor >

 

Lagen om vägbefordningsavtal >

RÄTTSLIG GRUND och EXEMPEL PÅ HANTERINGSAKTIVITETER
Avtal eller aktiviteter före kontrakt Vi behandlar våra kunders information inom användningsområden som nämns i avsnitt 2, baserat på avtalsförhållanden.

Lagstadgad skyldighet

Vi lagrar och hanterar kundinformation t.ex exempel för vår plikt i enlighet med Redovisningslagen.
Enligt registeransvarige eller en tredje parts legitima intressen Om vi ​​inte är i ett avtalsförhållande med dig, behandlar vi din information baserat på ett berättigat intresse. Sådana bearbetningsoperationer inkluderar till exempel kundservice och svar på begäran om våra tjänster, spårning av besökare dvs. analysering och utveckling av våra webbsidor och granskning av sidornas säkerhet och våra tjänster samt identifiering av potentiella missbrukssituationer. Hanteringen av personuppgifter om företrädare inom affärsverksamhet för marknadsföring är också baserad på ett legitimt intresse.
samtycke När du beställer en guide eller nyhetsbrev från vår webbplats, behandlar vi din information baserat på ditt samtycke. Vi ber om ditt samtycke att direkt marknadsföra när du beställer eller laddar detta från vår webbsida.

Beskrivning av den registrerade gruppen

Registret innehåller personuppgifter om Shipits kunder och deras sändningar.

Shipit kan använda registret för

 • Kommunikation och kundtjänst angående leveranser
 • Slutförandet av den tjänsten du beställt från oss
 • Kommunikation med leverantören och prosess kontroll
 • Behandla betalningar och fakturor
 • Direkt marknadsföring till företag. Direkt marknadsföring till privata individer bara med tillstånd
 • Kredit kontroll och inkasso
 • Behandlingar med myndigheter enligt bestämmelser och lagstiftning
 • Reklamationer
 • Underhållning och utveckling av våra tjänster
 • Statistik och analysverksamhet
 • Lönebetalning och arbetsvillkor och arbetskontrakt.

Den samlade datan kan också användas för att säkerställa det tekniska genomförandet och användningen av tjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Dessutom kan data användas för att utveckla Shipits tjänster, hantera kundrelationer och att marknadsföra tjänsterna från Shipit och dess partners.

Förutom betalningsmetoden så sparar Shipit INTE kundens bank- eller kreditkortsinformation. Om en kund gör en betalning direkt till Shipits bankkonto, visas betalningsuppgifterna enligt bestämmelser inom banklagen.

Vi utför INTE personlig profilprofilering eller relaterade automatiska inställningar för att beslutsfatta databehandlingar.

3. Kundinformation som sparas i vårt register samt informationskällor om varifrån vi får denna information

Kundinformation erhålls främst från kunden själv eller från annan information i samband med beställningen. Shipit kan använda registret för att utveckla, statistik och analysverksamhet. Information kan också tas emot vid kontakt med vår kundtjänst via telefon, e-post, kontaktformulär eller chat och från inom koncernen. I chat-tjänsten sparas datat i två veckor före den raderas.

Förutom den information som du själv ger så samlar vi också information på vår webbplats- och via tjänster för att analysera och utveckla användningen av våra webbsidor och tjänster och för att rikta marknadsföring och annonsering.

Dessutom samlar vi in information från offentliga källor, till exempel företagsregistret och andra informationsleverantörer för företagsinformation. Den information som vi samlar in från dessa källor innehåller företagsinformation och kontaktinformation för företagets beslutsfattare, inklusive namn, e-postadress och telefonnummer.

 • De uppgifter som kunden själv fyllt i våra formulärer och de använda tjänsterna
 • Användarnamn
 • Kundnummer
 • Leveransens beställningstid, leveranstid och andra händelser. Shipit sparar inte bekräftelseinformationen av upphämtningen eller leverans, men denna information sparas av transportörerna i spårbara tjänster.
 • Valda ombudet och dennas ID
 • Orderhistorik t.ex fraktsedel, fraktsedelnummer och leveransinformation
 • Avsändarens och mottagarens typ dvs. företag eller privatindivid
 • Betalningssätt och faktureringsinformation
 • Information som vi får in vid rekryteringsprocessen samt rekryteringar

4. Vem hanterar min information och ges denna till tredje parter?

Regelmässigt utlämnande av dataöverföringar inom EU och utanför EES-området

Din information hanteras av våra anställda när de utför sina uppgifter. Vi använder dock tredjeparts informationssystem för att lagra och bearbeta data. I dessa fall så ser vi till med t.ex avtal att din information behandlas konfidentiellt och juridiskt.

Kundens uppgifter kommer endast att ges ut till tredje parter på grund av en lagstadgad skyldighet, av kundens egen begäran eller på begäran av myndigheter.

 • Personuppgifter hanteras även av transportföretagen beroende på vilken tjänst är vald, betaltjänstleverantören, e-post operatorn och de använda betalningsmedlen samt faktureringstjänsten
 • Transportföretagen hanterar informationen enligt postlagen, väglagen, integritetslagen och andra lagstiftningar, enligt tillstånd från kunden, avtal och kundrelationen.

Kunden bör själv informera mottagaren om vad dennas personuppgofter kommer att användas till. Shipit behandlar INTE kundens kundregister för andra ändamål än kundtjänst och slutföringen av den tjänst som kunden själv har beställt, om annat inte specifikt godkänts av registerhållaren.

Personuppgifter och leveransdata överförs och lämnas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om beställningen görs från utanför EU eller beställningen görs till utanför EU och / eller den är utförd av FedEx eller UPS-tjänster.

Alla transportörer och deras underleverantörer är bundna av sekretessavtal för den information de har fått från dig via oss för att säkerställa och utföra sin tjänst.

Mottagaren får alla detaljer i sändningen via kontaktkortet och eventuell orderbekräftelse, med undantag av sändningsprisinformationen.

Personuppgifter överförs även i e-postmeddelandet skapat av Shipit till Postmark, som skickar Shipits e-postmeddelanden, denna information syns i e-postmeddelandet som skickas till dig och mottagaren, dessa kan även raderas genom att logga in och redigera inställningar under min information. Läs om Postmark EU-dataskydd och GDPR >

Som klarhet så kommer Personuppgifter inte att lämnas ut till tredje parter, men genom att välja en underleverantörs tjänst via Shipit tillåter du denna att använda de infon som du ger för leveransen för att slutföra den ordern du själv begärt.

När data överförs utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer Shipit en adekvat nivå av personuppgiftsskydd, till exempel genom att komma överens om frågor som rör behandlingen av personuppgifter på det sätt som krävs av dataskyddslagstiftningen, såsom att använda standard avtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. Informationen överförs till följande mottagare:

 • Stripe
 • Postmark

5. Hur sparas kundinformationen och hur skyddar ni registret?

Registeransvariges filer skyddas av tekniska skyddsmetoder som normalt används av företag. Användningen av registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas en tjänsteleverantör som tillhör kontrollantens personal eller en medlem av den tjänst som ansvarar för behandling av personuppgifter. Sekretessskyldigheten är bindande för kundregisterinformationen.

Shipit använder bara bekanta och pålitliga transportbolag

Dina uppgifter lagras också på transportleverantörernas servrar som skyddas i enlighet med branschens allmänna policy. Vi säkerställer att behandlingen uppfyller kraven i tillämplig lag och skyddsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förändring, obehörigt avslöjande eller obehörig tillgång till personuppgifter.

Vi använder också SSL-kryptering

SSL-skyddet krypterar innehållet i trafiken mellan din dator och webbplatsens server och hjälper till att verifiera webbplatsens äkthet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

De personuppgifter som beskrevs ovan sparas så länge de behövs för att kunna behandla dina beställningar, inklusive reklamations tiden. Därefter sparar vi personuppgifter i maximalt 18 månader och uppgifterna som kan leda till att känna igen en privatindivid raderas efter denna tid om vi inte har en lagstadgad skyldighet att bevara dem längre eller kunden har loggat in eller registrerat sig som användare.

Som exempel så sparar Posten all personinformation för 3 år och 3 månader.

Observera att t.ex bokföringslagen kräver att bokföringen hålls i minst sex (6) år från räkenskapsårets utgång.

6. Insyn i, raderingar och ändring av dina uppgifter

För frågor om vår integritetspolicy eller om insyn i och ändringar av (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss. Du kan också skicka en begäran om att få insyn i, ändra eller radera dina uppgifter. Dessutom kan du skicka oss en begäran om att få en exportfil med de uppgifter som vi använder oss av med din tillåtelse, eller så kan du, av olika skäl, ange att du vill begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter. För att förebygga missbruk kan vi då be dig om att legitimera dig på ett lämpligt sätt. Om uppgifterna inte stämmer kan du be oss att ändra eller radera dina uppgifter. Vi kan på eget initiativ eller på din begäran komplettera, korrigera eller ta bort inkompletta, inexakta eller föråldrade personuppgifter som samlats in i samband med användningen av våra tjänster. Shipit registrerar användaren automatiskt och genom att logga in på sitt eget konto på Shipits webbplats, www.shipit.fi. Kunden kan kontrollera den information som lagrats i registret om dem, genom att kontakta Shipit via e-post, asiakaspalvelu at shipit.fi. I Registret sparas den info som kunden själv fyllt i före försändning, samma för böde företag och privatpersoner, du kan också spåra försändelser, skriva ut kvitto och fraktsedel. Om en privatindivid inte loggar in på sidan inom 90 dagar efter leveransen, raderas registrations uppgifterna. I Registret sparas den info som kunden själv fyllt i före försändning, samma för böde företag och privatpersoner.

OBS: Om tjänster är redan pågång, så är ändring av uppgifterna en kostnadsbelag tjänst som beror på vilken tjänst du valt. Så var god och försäkra att all info är korrekt före du slutgör en beställning på våra sidor.

Uppgifterna för en person kan raderas per skriftlig begäran efter fullgörandet av lagstadgade skyldigheter.

7. Använder era webbsidor cookies och vad är de?

Vi använder cookies på våra webbplatser för att vi kan ge den bästa användarupplevelsen för våra kunder som använder sig av våra webbsidor och tjänster.

Cookies är korta textfiler som en webbserver lagrar på en användares dator. Cookies ger oss information om hur våra sidor och tjänster används. Vi använder information för att utveckla våra tjänster och webbsida, analysera vår användning och rikta in och optimera marknadsföring och annonsering.

Du kan tillåta eller förbjuda användningen av cookies i vår cookie bot som poppar upp då du kommer in på vår sida, eller i din webbläsare. De flesta webbläsare tillåter automatiskt cookies. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på våra sidor och den servicen vi ger.

Du kan hantera cookies som används för marknadsföring och statistik här >

8. Kommer ni att uppdatera er integritetspolicy?

Du ser ändringar i vår integritetsskyddsbeskrivning på denna sida. Om vi gör väsentliga förändringar, kan vi meddela dig även på annat sätt, exempelvis genom att skicka e-post eller genom att lägga upp ett meddelande på vår hemsida. Vi rekommenderar att med jämna mellanrum kontrollera principerna för integritetsskyddet så att du upptäcker eventuella ändringar i denna.

9. Information och länkar på Shipits webbsida

Vi kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen på denna webbsida. Trots vår noggrannhet kan uppgifter ha ändrats. Vi kan därför inte ansvara för eller garantera aktualitet, riktighet och fullständighet hos den publicerade informationen. Det är bättre att kolla med myndigheter och dyl. för aktuell information.

Vi ansvarar inte för innehåll på och utformning av andra webbsidor som är knutna till vår webbsida via länkar. Likaledes ansvarar vi inte för information på utomstående webbsidor som som hänvisar till dessa webbsidor via länkar.

OBS! Genom att använda våra tjänster accepterar du villkoren som anges ovan.