Utlandshandel och mervärdesskatt

Nedan följer anvisningar över vad du ska beakta när du ska skicka paket utrikes.

Dokumentförsändelser (DOCS) får röra sig fritt till länder utanför EU och kräver ingen handelsfaktura. Dokumentförsändelserna har en viktgräns som ändras beroende på transportören, varefter de kategoriseras som paketförsändelser.

För försändelser till länder utanför EU måste man (vid försäljningstransaktioner) göra en handelsfaktura eller proformafaktura. Proformafaktura används när varan inte har ett kommersiellt värde, d.v.s. varan har inte sålts till mottagaren (t.ex. en present, en retur eller en vara som skickas till reparation). I proformafakturor kan man till exempel använda fraser som No commercial value, eller vid reparation For customs purpose only.

Sändaren ska vara mycket noggrann och tydligt nämna för vilket ändamål försändelsen skickas. T.ex. försäljningstransaktion, till reparation och retur, provexemplar, var i tillfälligt bruk, som present e.d.

Enklast hittar man information om tullärenden direkt på tullens hemsida>

Observera att nästan alla transportörer behöver en handels- eller proformafaktura i förväg för att säkerställa att försändelsen färdas till destinationen.

För företag som ofta skickar eller tar emot varor från länder utanför EU lönar det sig att registrera sig som kreditkund hos tullen. Registrera dig på tullens hemsida>

Företag ska alltid ha ett EORI-nummer när de skickar och tar emot varor från länder utanför EU. Läs mer om EORI-numret >

Åländska företag ska ha ett skattegränsnummer när de skickar varor till Finland. Det lönar sig även för finländska företag som skickar paket till Åland att skaffa ett sådant. Observera att momsen måste tas bort redan innan fakturering när man skickar varor till Åland. Samma gäller vid försändelser till länder utanför EU. Export är med andra ord skattefritt.

Ansök om skattegränsnummer från tullen här.

Observera att om din försäljning till konsumenter i Europa överstiger 10 000 € måste du registrera dig i det landet och fakturera mervärdesskatt för varorna enligt landets momssats.

Mer information om moms inom och utanför EU hittar du på EU:s hemsida

Om du säljer till ett företag inom EU, lönar det sig att kontrollera om det köpande företaget har ett momsregistreringsnummer. Då kan du dra av momsen redan från försäljningspriset, vilket betyder att du kan sälja skattefritt. Mottagarens momsregistreringsnummer ska stå på handelsfakturan. Kontrollera saken på Europeiska kommissionens hemsida.

Observera: Tullkraven varierar beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande.