Definierande av priser

Priset för transporten får du fram med hjälp av Shipits försändelseverktyg. Här kan man lägga till en kostnad för tilläggsförsäkring som kunden kan välja separat. I priserna ingår transport, mervärdesskatt, eventuella vägtullavgifter samt bränsletillägg.

Observera att priserna som sändningsräknaren ger endast gäller om de sändningsuppgifter som du har angett har meddelats och fyllts i på rätt sätt. Eventuella tilläggskostnader faktureras i efterhand.

Saker som kan leda till tilläggskostnader:

1. Fel ifylld vikt

2. Fel ifyllda mått. Alla utskjutande delar på försändelsen ska beaktas när man mäter försändelsen

3. Försändelsens form. Särskilt vid pallförsändelser måste man ta i beaktande om det inte går att lasta något på försändelsen.

4. Dokument fattas eller är felaktiga

5. Felaktiga eller ofullkomliga adressuppgifter, t.ex. fattas lägenhets-, trapp- eller postnummer

6. Omdirigering av försändelsen till en annan adress

7. Vid försändelser som distribueras och hämtas måste kunden ha fritt tillträde, annars kan man debitera för möda i onödan.

8. Om kunden inte kan nås i samband med hämtning eller distribution. Eller om mottagaren inte tar emot paketet

9. Eventuella förtullningsavgifter och skatter

10. Om paketet är dåligt förpackat och det orsakar skador på andra försändelser

11. Farliga ämnen och förbjudna försändelser. Dessa varierar beroende på mottagarlandet

12. Om adresskortet lossnar under transporten

13. Lagringsavgift, om mottagaren inte hämtar försändelsen inom en viss tid. Nedan följer ytterligare information om lagringsavgifter.

• Matkahuoltos buss-, distributions- och expresspaket: Ska hämtas inom fyra vardagar från ankomstavin. Försändelsen förvaras totalt 14 dagar och för fler än fyra dagar debiteras en lagringsavgift på 6,88 € per dag.