Reklamering

All reklamation hanteras via Shipit. Vid reklamation, skicka e-post till oss reklamointi at shipit.fi

Om din försändelse har skadats under transporten behöver vi följande uppgifter för att kunna göra en reklamation:

1.     Sändningsnummer (fraktsedelns nummer)

2.     Transportör

3.     Hämtnings- och utdelningsdag

4.     När upptäcktes skadan

5.     Noterades skadan vid kvitteringen

6.     Vilken slags skada är det fråga om

7.     Vilken vara är det fråga om

8.     Varans värde och vikt

9.     Hade försändelsen en transportförsäkring

Reklamationen skall göras inom 7 dagar efter att leveransen har levererats.

Bifoga även

Bilder på den skadade varan och förpackningen samt övriga förpackningsmaterial
Handelsfaktura som bevisar försändelsens värde

Observera att om paketet är skadat när mottagaren kvitterar det som mottaget, måste skadan noteras och meddelas om redan i samband med kvitteringen av försändelsen. Annars är transportörerna inte skadeståndsskyldiga.

Försenade försändelser

Skicka en fritt formulerad reklamation till vår kundtjänst med kontaktformuläret.

Om du skickade en postförsändelse, läs mera om internationella postavtalet och skadeståndsansvaret här.