Packning av försändelse

Kom ihåg att packa och skydda dina paket på rätt sätt.

Fäst det utskrivna adresskortet på paketet så att streckkoden syns tydligt.

En omsorgsfull och rätt packning är ytterst viktigt. En fel packad försändelse kan vålla skada på människor och andra försändelser, och det kan vara att produkten inte klarar av påfrestningen som skapas under transporten. En dålig packning kan orsaka leveransförseningar samt tilläggskostnader på frakten. Försändelsen kan även stoppas helt och hållet, varvid den skickas tillbaka till avsändaren.

Under färden kan försändelsen ha flera lossnings- och lastningsskeden.

Nedan följer några anvisningar för korrekt packning med hjälp av vilka man kan säkerställa att transporten sker smidigt.

Paket:

 1. Välj alltid rätt slags förpackning

  Använda papplådor förlorar sin hållbarhet.

  Försäkra dig om att förpackningsmaterialet är hållbart och i bra skick.

 2. Försök att alltid packa lådan full

  Fyll alltid lådan helt och hållet. Lägg vid behov till vaddering så att produkten inte kan flytta på sig.

 3. Slut förpackningen noggrant med tejp

  Slut förpackningen noggrant med tejp. Det bästa alternativet är att tejpa som formen av ett H.

 4. Gör tydliga försändelsebeteckningar

  Kom ihåg att ta bort gamla etiketter och beteckningar, särskilt gamla beteckningar om farliga ämnen.

  Streckkoden ska vara rak och inte vara vikt över kanten.

 5. Tunga paket

  Över 70 kg ska alltid vara på pall, Postis paket måste packas på pall redan vid 35 kg. Kom också ihåg att limma på en HEAVY-etikett på paket som väger över 23 kg

Pallar:

 1. Lasta stramt och kompakt

  Packa pallar jämnt och kompakt, överlappande om möjligt.

  Pallen ska vara sådan att man kan lasta ovanpå den.

 2. Överskrid inte kanterna

  Varorna ska vara placerade på pallen i sin helhet utan att de överskrider kanterna.

  Ingen del av försändelsen får hänga utanför eller komma ut genom pallens springor.

 3. Pallens jämna yta

  Den jämna ytan gör pallen mer hållbar och det är lättare att lasta andra försändelser ovanpå den.

  Många transportföretaget debiterar en extra avgift för försändelser ovanpå vilka man INTE kan lasta annat.

 4. Knyt fast ordentligt med band eller förpackningsplast

  Fäst förpackningarna i pallen med band eller förpackningsplast.

  Kom ihåg att ju större produktens massa är desto bättre fästning. Plastband räcker t.ex. inte till för att hålla en motor på plats.

 5. Sändningsdokumentens placering på pallen

  Pallarna lastas ofta på varandra, så etiketter och transportdokument ska fästas på sidan av försändelsen, inte ovanpå. Markera även tyngdpunkten, om den är på ett ovanligt ställe.