Litium batterier

1. Följande försändelser av litiumbatterier (i punkt 1) är befriade från transportbestämmelserna för farliga ämnen:

En apparat får innehålla högst två batterier som är installerade i apparaten. Försäkra dig om att batteriernas kilowatt inte överstiger den tillåtna gränsen.

OBS! När du skickar paket som innehåller ett litiumbatteri utrikes, måste batteriet vara installerat inuti apparaten. Extra batterier får inte ens skickas i originalförpackningen. Kontrollera också landspecifika begränsningar här.

Du får skicka högst två apparater som är packade i separata lådor när litiumbatterierna (max. 2 st batterier, 4 celler per apparat) är installerade i apparaterna. Apparaterna måste dock packas i hårda lådor, de måste skyddas från kortslutning och man ska se till att apparaterna inte kan starta under leveransen.

Du får inte t.ex. skicka 3 st bärbara datorer eller 3 st mobiltelefoner i samma försändelse. Leksaker som innehåller 4 st batterier: ta ut batterierna innan avsändande.

2. När man skickar litiumbatterier ska man alltid följa internationella stadganden om transportslag. Där ingår bl.a. vissa slags packningsmetoder, eventuell dokumentation samt utbildningskrav.

Observera att defekta batterier inte får skickas med flyg. Om du misstänker att batteriet är defekt, ber vi dig att kontakta transportören för att reda ut saken.

Transportörer har olika praxis när det gäller försändelser av litiumbatterier. Om du är osäker om försändelsen, ber vi dig kontakta den transportör som du har valt. Det kan även finnas landspecifika begränsningar som gäller skickandet.

Litiumbatterier kan klassificeras i två olika kategorier:

1. Litiummetallbatterier som är vanliga engångsbatterier som t.ex. används som strömkälla för klockor, miniräknare eller små radioapparater. Dessa batterier får inte skickas separat förpackade med flyg. Det lönar sig att kontrollera praxis hos den valda transportören.

2. Litiumjonbatterier är laddningsbara batterier som till exempel används i mobiltelefoner och bärbara datorer. Majoriteten av de litiumjonbatterier som säljs till konsumenter överstiger inte 100 wattimmar.

UN-koder för separata litiumbatterier:

  • UN 3090, Litiummetallbatterier
  • UN 3480, Litiumjonbatterier

    Batterier installerade inuti apparaten eller packade med apparaten:

  • UN 3091, Litiummetallbatterier inuti apparaten
  • UN 3091, Litiummetallbatterier packade med apparaten
  • UN 3481, Litiumjonbatterier inuti apparaten
  • UN 3481, Litiumjonbatterier packade med apparaten

Packning

Vid packning ska man alltid beakta batterispecifika packningsanvisningar. Packningsanvisningarna beror på vilken slags batteriförsändelse det är fråga om (batteriet separat, installerat inuti apparaten eller packat med apparaten) och vilken effekt batteriet har. Avsändaren ska i regel ha utbildning inom det specifika transportslaget eller i vissa undantagsfall i alla fall ha anvisningar om hur litiumbatterier packas. Om du är osäker om praxis, kontakta det transportföretag som du har valt för att få anvisningar.

Sändning

Om det är fråga om en returförsändelse, kontakta säljaren eller en annan aktör som hjälper dig med returen av apparaten. Alla avsändare ska följa internationella stadganden som styr skickandet av litiumbatterier. Om apparatens tillverkare ber dig att skicka tillbaka försändelsen på grund av ett defekt batteri, får den inte skickas med flyg.