Incoterms

Incoterms betyder internationellt erkända leveransvillkor. Med hänvisning till dem kan säljaren och köparen i kommersiella leveranser komma överens om vem som ansvarar för varorna under leveransen och transporten och i vilket skede ansvaret överförs.

Med hjälp av Incoterms-leveransvillkoren strävar säljaren och köparen till att undvika onödiga missförstånd. Incoterms-villkoren upprättas av Internationella handelskammaren (ICC) som besitter alla rättigheter till kommersiell publicering av dem. Den nyaste versionen är Incoterms 2010. Mer information får du på ICC:s hemsida. Shipit ansvarar för innehållet i denna sammanfattning.

Fraser som passar för alla transportformer:

EXW ”Ex Works” Hämtad från av avsändaren angiven plats.

EXW-säljaren måste packa försändelsen på rätt sätt. Ansvaret överförs till köparen, när den av köparen angivna varuleverantören hämtar paketet på den av säljaren angivna platsen. Köparen ansvarar för försäkring av varan. Köparen är även ansvarig för lastningen av varan.

EXW används vanligtvis för inrikes försändelser, medan FCA är ett bra alternativ för utrikes försändelser. Säljaren är inte ansvarig för exportklarering, så det är bättre att använda FCA-alternativet om köparen själv inte kan ta hand om exportklareringen på ett enkelt sätt.

FCA ”Free Carrier (t.ex. FCA Helsingfors)” Fritt fraktföraren.

Parterna ska noggrant komma överens om varifrån varan ska hämtas, t.ex. säljarens lager.

Säljarens ansvar:

• Packning av varan
• Exportklarering
• Lastning

Köparens ansvar:

• Kontroll av varan
• Ansvaret för varan överförs till köparen från varans avhämtningsställe
• Expeditionsavgifter
• Försäkring
• Importklarering och därtill hörande kostnader
• Lossning av last

CPT ”Carriage Paid To (t.ex. CPT Mariehamn)” Frakt betald till.

I det här alternativet ska parterna noggrant komma överens om vid vilken leveransplats säljarens ansvar slutar. I avtalet är det bra att även nämna lossning av varorna.

Säljarens ansvar:

• Packning av varan
• Exportklarering
• Lastning
• Expeditionskostnader till en överenskommen ort

Köparens ansvar:

• Kontroll av varan
• Köparen är ansvarig för varan redan från avsändningsplatsen
• Expeditionsavgifter
• Försäkring
• Importklarering och därtill hörande kostnader
• Lossning av last

CIP ”Carriage and Insurance Paid (t.ex. CIP Åbo)” Frakt och försäkring betald till.

Annars samma som CPT, men säljaren ansvarar för att försäkra försändelsen fram till mottagarens terminal, varifrån köparen försäkrar varan. Säljaren behöver bara försäkra varan till det minimala, så köparen ansvarar för tilläggsförsäkringar. Ansvaret för varan övergår till köparen redan i samband med hämtningen av varan.

Parterna kan redigera det här leveransvillkoret och överförandet av ansvaret.

DAT (t.ex. DAT Nyslott) ”Delivered At Terminal” Levererat angiven terminal.

Säljarens ansvar:

• Packning av varan
• Exportklarering
• Lastning
• Expeditionskostnaderna till en överenskommen terminal (om man i ett eventuellt avtal till och med måste skiva ner terminalplatsen dit varan levereras).
• Lossning av varorna i överenskommen terminal

Köparens ansvar:

• Kontroll av varan
• Expeditionsavgift från överenskommen terminal till slutdestination
• Försäkring
• Importklarering och därtill hörande kostnader
• Lossning av last

DAP (t.ex. DAP Uleåborg) ”Delivered At Place” Levererat angiven plats

Säljarens ansvar:

• Packning av varan
• Exportklarering
• Lastning
• Expeditionskostnader till överenskommen destinationsort (destinationsorten ska komma överens om så noggrant som möjligt)
• Lossning av varorna på överenskommen destinationsort

Köparens ansvar:

• Kontroll av varan
• Försäkring
• Importklarering och därtill hörande kostnader

DDP (t.ex. DDP Rovaniemi) ”Delivered Duty Paid” Levererat förtullat

Säljarens ansvar:

• Packning av varan
• Exportklarering
• Lastning
• Expeditionskostnader till överenskommen destinationsort
• Lossning av varorna på överenskommen destinationsort
• Importklarering (Importklareringen inkluderar förtullning samt skatter på destinationen)

DDP ska inte användas om säljaren inte på ett enkelt sätt kan skaffa importklarering för varan. Man kan även komma överens om att säljaren ansvarar för det kostnader som köparen får av att göra detta.

Köparens ansvar:

• Kontroll av varan
• Försäkring
• Lossning av last

 

Fraser som endast passar för sjötransport:

FAS (t.ex. FAS Hangö) ”Free Alongside Ship” Fritt fartygets sida

Säljarens ansvar:

• Packning av varan
• Leverans av varan till fartygets sida/på en lastningsplats ämnad för fartyget, som köparen har valt
• Exportklarering

Köparens ansvar:

• Kontroll av varan
• Lastning av varan i överenskommen hamn
• Transportkostnader
• Ansvaret för varan överförs till köparen när säljaren har levererat varan till den överenskomna platsen
• Försäkring
• Importklarering
• Lossning

FOB (t.ex. FOB Kemi) ”Free On Board” Fritt ombord

Om det är frågan om en containertransport lönar det sig att använda FCA som leveransvillkor.

Säljarens ansvar:

• Packning av varan
• Exportklarering
• Lastning av varorna ombord på båten i en överenskommen hamn

Köparens ansvar:

• Kontroll av varorna
• Ansvaret för varan överförs till köparen från avsändningsdestinationens hamn
• Transportkostnader från avsändningsdestinationens hamn
• Försäkring
• Importklarering
• Lossning

CFR (t.ex. CFR Fredrikshamn) ”Cost and Freight” Fri kostnad och frakt

Säljarens ansvar:

• Packning av varorna
• Exportklarering
• Lastning av försändelsen i överenskommen hamn
• Transportkostnader till mottagardestinationens överenskomna hamn

Köparens ansvar:

• Kontroll av varorna
• Ansvar redan från avsändningsdestinationens hamn
• Försäkring
• Importklarering och därtill hörande kostnader
• Lossning

CIF (t.ex. CIF Kotka) ”Cost, Insurance and Freight” Fri kostnad, försäkring och frakt
Vid containertransporter lönar det sig att välja CIP som leveransvillkor

Säljarens ansvar:

• Packning av varorna
• Exportklarering
• Lastning av varorna i överenskommen hamn
• Transportkostnader till överenskommen hamn och till överenskommen plats där
• Försäkring fram till överenskommen hamn

Köparens ansvar:

• Kontroll av varorna
• Ansvar för försändelsen redan från avsändningsdestinationens hamn
• Importklarering och därtill hörande kostnader
• Lossning