Kaebuste esitamine

Kõiki kaebusi käsitletakse Shipiti kaudu. Kaebuste korral saatke meile e-kiri aadressile kaebus at shipit.fi

Posti saadetiste puhul saab saaja ise esitada kaebuse saadetise kohta siin >

Pange tähele, et rahvusvaheliste vedude korral peaks saaja juhtima tähelepanu/esitama kaebuse sihtriigis, et saaksime esitada kaebuse lähteriigis.

Soomes reguleeritakse kaubavedaja vastutust autovedude seadusega, mis on kohustav õigusallikas. Vastavalt autovedude seaduse §-le 31: kui kaupa ei ole siseriikliku veo korral üle antud 28 päeva jooksul või rahvusvahelise veo korral 60 päeva jooksul pärast seda, kui vedaja on kauba vedamiseks kätte saanud, võib isik, kel on õigus nõuda kauba üleandmist, nõuda hüvitist nii, nagu oleks kaup kaotsi läinud.

Kaebus tuleb esitada 7 päeva jooksul pärast saadetise kättetoimetamist saadetise eest maksja poolt. Merevedude korral on kaebuste esitamise tähtaeg kolm päeva pärast kauba kättesaamist, välismaise maanteeveo korral 7 päeva.

Kui teie saadetis on veo käigus kahjustada saanud, vajame kaebuse esitamiseks järgmisi andmeid:

1.    sadetise number (veokirja number)

2.    veokirja koopia

3.    kontaktandmed

4.    veoettevõte

5.    vastuvõtmise ja kohaletoimetamise kuupäev

6.    millal kahju avastati ja kelle poolt

7.    kas kahju registreeriti allkirjastamise/kinnitamise ajal*

8.    millise kahjuga on tegu

9.    millise kaubaga on tegu

10.  kauba väärtus ja kaal

11.  kas tootel on jääkväärtus

12.  kas toodet saab parandada? kui jah, siis kui palju remont maksma läheb

13.  nõudesumma

14.  kas saadetisel oli veokindlustus

Lisage juurde ka

  • pildid kahjustatud kaubast, pakendist või muudest pakkematerjalidest
  • faktuurarve või kviitung, mis tõendab saadetise väärtust

    * Pange tähele, et kui pakk on rikutud ja saaja kinnitab/allkirjastab selle kättesaamise, siis tuleb saadetise kahjustused registreerida ja neist teavitada juba saadetist vastu võttes. Vastasel juhul puudub veofirmal hüvituskohustus. Lisateave lisaklausli tegemise kohta >
  • Hoidke pakendeid, kaupa ja nende jaoks kasutatud materjale alles nii kaua, kuni veoettevõte saab kahjustused üle kontrollida.

Hilinenud vedu

Saatke vabas vormis kaebus meie klienditeenindusele, kasutades kontaktivormi. Posti saadetise puhul lugege Posti hüvituskohustuste kohta lähemalt siit.