Liitiumakude

Soovitame enne tellimuse vormistamist paki saatmiseks välismaale eemaldada mänguasjadelt, taskulampidelt ja muudelt toodetelt patareid. Ka lahtised patareid ja akud on tavapärastel vedudel välismaale keelatud.

1. jaanuaril 2020 jõustunud määruse kohaselt peab kõigi saadetises sisalduvate liitiumpatareide kohta olema olemas ÜRO 38.3 katsearuanne. Aruannet ei pea saadetisega kaasa panema, kuid see peab siiski olemas olema juhul, kui lennufirma seda näha soovib.

1. Ohtlike ainete veomärgistusest on vabastatud järgmised liitiumpatareisid sisaldavad saadetised (punkt 1):

Üks seade võib sisaldada maksimaalselt kahte seadmesse paigaldatud akut/patareid. Veenduge, et akude/patareide vatt-tunnid ei ületaks lubatud määra.

NB! Kui saadate Posti teenustega liitiumakut sisaldava saadetise välismaale, peab aku olema paigaldatud seadme sisse. Lisaakusid ja -patareisid saata ei tohi, isegi mitte originaalpakendis. Täpsustage riigipõhised piirangud siit.

Võite saata maksimaalselt kaks eraldi karpidesse pakitud seadet, liitiumakud (max 2 akut/patareid, 4 akuelementi seadme kohta. Nt 4 sülearvutit kahes erinevas pakendis) peavad olema paigaldatud seadmetesse. Seadmed peavad olema pakitud kõvadesse kastidesse ja tuleb tagada, et seadmed ei saa tarnimise ajal käivituda, samuti peavad need olema kaitstud võimalike lühiste eest.

Ühes pakendis ei saa saata näiteks 3 sülearvutit või 3 mobiiltelefoni. Mänguasjad, mis sisaldavad 4 akut (patareid): eemaldage enne saatmist akud/patareid.

2. Liitiumakude saatmisel tuleb alati järgida rahvusvahelisi nõudeid iga veoliigi kohta. Nende hulka kuuluvad nt teatud liiki pakendid, võimalikud dokumendid ja koolitusnõuded.

Pange tähele, et kahjustatud patareisid ei tohi saata õhutranspordiga. Kui kahtlustate, et aku on kahjustada saanud, pöörduge palun asja selgitamiseks veoettevõtte poole.

Erinevad veoettevõtted kasutavad liitiumakude vedamisel erinevaid praktikaid. Kui te ei ole veoreeglite osas kindel, pöörduge palun valitud veoettevõtte poole. Saatmisel tuleb arvestada ka võimalikke riigipõhiseid piiranguid.

Liitiumakud jagatakse kahte erinevasse kategooriasse:

1. Liitiummetallakud (-patareid), mis on tavalised ühekordselt kasutatavad akud (patareid) ja mida kasutatakse näiteks kellade, kalkulaatorite või väikeste raadioseadmete elektriallikana. Neid patareisid ei saa eraldi pakituna õhutranspordiga saata. Valitud veoettevõtte eeskirjad tasub kindlasti üle täpsustada.

2. Liitiumioonakud on laetavad akud, mida kasutatakse näiteks mobiiltelefonides ja sülearvutites. Enamik tarbijatele müüdavaid liitiumioonakusid ei ületa 100 vatt-tundi.

Eemaldatavate liitiumakude ÜRO numbrid:

⦁ UN 3090, liitiummetallakud

⦁ UN 3480, liitiumioonakud

Seadme sisse paigaldatud või koos seadmega pakitud akud/patareid:

⦁ UN 3091, seadme sees olevad liitiummetallakud
⦁ UN 3091, seadmega kaasa pakitud liitiummetallakud
⦁ UN 3481, seadme sees olevad liitiumioonakud
⦁ UN 3481, seadmega kaasa pakitud liitiumioonakud

Pakkimine

Pakkimisel järgige alati pakkimisjuhiseid iga aku jaoks eraldi. Pakkimise juhised sõltuvad sellest, kuidas akut saadetakse (aku on eraldi, seadme sisse paigaldatud või seadmega kaasa pakitud) ja aku võimsusest. Enamasti nõutakse saatjalt vastava veoliigi alast koolitust või mõnedel erandjuhtudel vähemalt juhiseid liitiumpatareide pakkimise kohta. Kui te ei ole nõuete osas kindel, võtke palun ühendust valitud veoettevõttega, kust teile antakse nendepooled juhised.

Saatmine

Tagastatava saadetise korral pöörduge seadme müüja või muu osalise poole, kes teid seadme tagastamisel aitab. Kõik saatjad peavad järgima liitiumakude saatmist reguleerivaid rahvusvahelisi eeskirju. Kui seadme tootja nõuab saadetise tagastamist kahjustatud aku tõttu, ei saa seda õhutranspordiga saata.

Ohtlike ainete veoga seotud küsimuste korral teenindab teid www.cargosafe.fi.