Saadetise pakkimine

Ärge unustage oma saadetist õigesti ja turvaliselt pakkida.

Pange tähele, et tehasepakend on sageli ebapiisav ega ole mõeldud pakkide saatmiseks.

Kinnitage väljaprinditud aadresskaart pakendile nii, et vöötkood oleks tervikuna selgelt nähtav.

Hoolikas ja õige pakkimine on ääretult oluline. Valesti pakitud saadetis võib inimesi vigastada või teisi saadetisi kahjustada ning toode ei pruugi veo käigus tekkivatele koormustele vastu pidada. Kehv pakend võib põhjustada tarnete hilinemist ja tekitada lisakulusid. Saadetise edasiliikumise saab ka täielikult peatada, sellisel juhul tagastatakse see saatjale.

Teekonna ajal võib saadetis läbida mitu maha- ja pealelaadimisetappi.

Allpool on sujuva veo tagamiseks välja toodud mõned juhised õige pakkimise kohta.

Pakid:

  • Valige alati sobiv pakend

Kasutatud pappkarbid ei ole vastupidavad.

Veenduge, et pakkematerjal on tugev ja terve.

Tavaliselt ei ole tehasepakendid pakisaadetiste jaoks piisavad.

  • Proovige kast alati täis pakkida

Täitke kast alati täielikult. Vajadusel lisage lisatäidet, et vältida toote liikumist.

  • Sulgege pakend hoolikalt teibiga

Sulgege pakend hoolikalt teibiga. Parim variant on H-kujuline teipimine.

  • Markeerige pakend selgelt ja loetavalt

Eemaldage kindlasti vanad sildid ja märgistused, eriti ohtlike ainetega seotud vanad sildid.

Vöötkood tuleb pakendile kinnitada sirgelt, mitte üle serva painutatult.

  • Rasked pakid

Rohkem kui 70 kg kaaluvad pakid peavad alati olema asetatud kaubaalusele, Posti pakid peavad olema pakitud kaubaalusele juba siis, kui saadetise kaal on rohkem kui 35 kg. Samuti ärge unustage kleepida üle 23 kg kaaluvatele pakkidele kleebist HEAVY.

Kaubaalused:

  • Laadige tihedalt ja kokkusurutult

Pakkige kaubaalused ühtlaselt ja tihedalt, võimalusel üksteise peale.

Kaubaalus peab olema pealelaaditav.

Tehasepakendid ei ole kaubaalustel transportimiseks sageli piisavad, välja arvatud juhul, kui saadetis on sellisena saadetud; sageli tarnitakse tehastest nii suuri koguseid, et vedu korraldatakse saajani ilma vahepeatusteta.

  • Ärge minge servadest üle

Kaup peab asuma tervikuna kaubaalusel ilma selle servi ületamata.

Ükski saadetise osa ei tohi üle serva rippuda ega kaubaaluste vahelt välja ulatuda.

  •  Kaubaaluse pealispind peab olema ühtlane

Ühtlane pealispind muudab kaubaaluse vastupidavamaks ja selle peale on lihtsam laadida teisi saadetisi.

Mitmed vedajad võtavad lisatasu selliste saadetiste eest, kuhu EI OLE võimalik teisi saadetisi peale laadida.

  • Kinnitage hoolikalt kinnitite või pakkekilega

Kinnitage pakendid kaubaaluse külge kinnitite või pakkekile abil.

Pidage meeles, et mida suurem on toote mass, seda parem peab olema kinnitus. Näiteks mootori paigalhoidmiseks ei piisa plastist kinnititest.

  • Saatedokumentide paigaldamine kaubaalusele

Kaubaalused laaditakse sageli üksteise peale, seega tuleb kleebised ja saatedokumendid kinnitada saadetise küljele, mitte peale. Märkige ka raskuskese, kui see erineb tavapärasest