Keelatud saadetised

Pöörduge otse veoettevõtte poole:

Järgmiste toodete tarnimisel tuleb meeles pidada,et neile kõigile kehtivad piirangud (kas riigipõhised või veofirma poolt kehtestatuna). Et selgitada välja, kas ja kuidas seda kaupa on võimalik saata, pöörduge otse veoettevõtte poole. Ohtlike ainete veoga seotud küsimuste korral teenindab teid www.cargosafe.fi.

Paki välismaale saatmisel leiate siit lisateavet riigipõhiste piirangute kohta.

 • Raha, väärtpaberid, lotopiletid, reisitšekid, plaatina, kuld või hõbe kas valmistootena või mitte, vääriskivid, ehted ja muud väärisesemed
 • Narkootikumid, nt LSD, morfiin, kokaiin, kanepitooted, oopium
 • Kanepitooted, näiteks tetrahüdrokannabinooli sisaldavad rõivad või ilutooted.
 • Propaganda- ja viha õhutavad materjalid
 • Alkohol ja tubakatooted
 • Võlts- ja piraattooted
 • Tulirelvad, padrunid, õhu- ja gaasipüstolid või neid meenutavad esemed
 • Lõhkeained
 • Elus või surnud loomad
 • Kiiresti riknevad toiduained
 • Elustaimed
 • Esemed ja ained, mille omamine või kasutamine on seadusega keelatud

Muude keelatud ainete või piirangualuste esemete kohta leiate teavet alajaotusest „Ohtlikud ained“.