Väliskaubandus ja käibemaks

Allpool on esitatud juhised selle kohta, mida peaksite arvestama pakkide saatmisel välismaale.

Dokumendisaadetised (DOCS) võivad vabalt liikuda EList välja, nende puhul faktuurarvet ei nõuta. Dokumendisaadetistel on kaalupiirang, mis on vedajast olenevalt erinev ja mille alusel neid liigitatakse pakisaadetisteks. Proovid/näidised on kaubasaadetised vaatamata sellele, et mahuvad dokumendiümbrikusse.

EList välja saatmisel tuleb kaubasaadetistele (müügitehingu korral) koostada faktuurarve.

Kui saadate kaupu EList väljaspoole posti teel, peate üle 1000 eurot maksvatele saadetistele koostama väljaveoaruande. Posti Priority-teenus sisaldab kohustuslikku väljaveoaruannet saatmisel Norrasse, Šveitsi ja Islandile. Kullersaadetiste hinnas sisaldub väljaveo- ja sisseveoaruanne kolmele tootenimetusele, kullerfirma kasutamise korral peab tolligarantii tasu maksma saaja. Lisateavet leiate tolli veebisaidilt.

Kolimisega seotud kaupade/kingituse/näidise korral peab saatja koostama proforma arve.

Saatja peab olema väga täpne ja märkima arusaadavalt saadetise saatmise eesmärgi. Näiteks müügitehing, saatmine parandusse ja tagasi, näidiseksemplar, oli ajutiselt kasutusel, kingituseks vms.

Kõige paremat teavet tolliküsimuste kohta leiate otse tolli veebisaidilt >

Pange tähele, et peaaegu kõik veoettevõtted vajavad faktuur- või proforma arvet ette, et tagada saadetise tarnimine väljaspool ELi asuvasse sihtkohta.

Ettevõttel, kes sageli saadab või võtab vastu kaupu väljastpoolt ELi, tasub registreerida end tollikrediidi kliendiks. Registreeruge tolli veebisaidil >

Ettevõttel peab kaupade saatmisel ja vastuvõtmisel väljastpoolt ELi või ELi tolliasutustega suheldes olema alati EORI number.

Alates 1. jaanuarist 2018 on kaubavahetuses Ahvenamaaga toimunud muudatused käibedeklaratsiooni koostamisel ning see kajastub ka aadresskaartide ja veokirjade vormistamisel. Lisateavet paki saatmise kohta Ahvenamaale leiate siit >

Pange tähele, et kui teie müük mingi riigi tarbijatele ületab näiteks 35 000 eurot või 100 000 eurot aastas (summa erineb riigiti), peate ennast selles riigis registreerima ja lisama kaupadele käibemaksu vastavalt kõnealuse riigi käibemaksumäärale.

NB! Väljaspoole ELi saatmisel lisandub tollivormistuse hinnale lisaks käibemaksule ka kauba kohalik tollikulu ehk nn tollimaks. Ahvenamaa on selles osas erand ja tehingutes FI-> AX maksab saaja ainult käibemaksuosa.

Lisateavet käibemaksuküsimuste kohta ELis ja sellest väljaspool leiate ELi enda veebisaitidelt.

Kui müüte ELis asuvale ettevõttele, tasub kontrollida, kas ostev ettevõte on käibemaksukohustuslane, nii saate käibemaksu juba müügihinnast maha arvata, st võite müüa maksuvabalt. Kaubasaaja käibemaksukohustuslase number tuleb kirjutada faktuurarvele. Kontrollige seda Euroopa Komisjoni veebisaidilt.

Pange tähele! Tollinõuded on riikide kaupa erinevad ja neid võidakse muuta ilma ette teatamata.