Privaatsuspoliitika

Privaatsuseeskirjad vastavad ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele. Uuendatud 23.05.2018 ja kehtib alates 25.05.2018

1. Üldteave

Vastutav andmetöötleja

Shipitee Oü 16171100

Tornimäe 5, 2nd floor, Regus

10145 Tallinn

Edaspidi „Shipit“ või „teenus“.

Andmehaldur

Lari Pihlajapuro

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., +358 (0) 20 752 8488.

Andmeregistri nimi

Shipiti kliendiregister

2. Mis eesmärgil isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Isikuandmeid töödeldakse kokkulepitud teenuste pakkumiseks ning nende eesmärk on Shipiti ja kliendi vahelise kliendisuhte hoidmine ja haldamine, tellimuste töötlemine ja arhiivimine, kliendisuhtlus ja turundus. Andmeid kasutatakse ka tegevuse arendamiseks ja statistikaks. Turustamise keeld kehtib automaatselt juhul, kui tellija on eraisik ja temalt ei ole saadud turustamise jaoks eraldi luba.

Lisateavet vedudega seotud õigusaktide kohta leiate FINLEXi veebisaidilt >

Autovedude seadus >

TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS ja NÄIDE SELLE KOHTA

 
 
Lepinguline suhe või lepingueelsed meetmed
Töötleme oma klientide andmeid kõigi punktis 2 nimetatud kasutusviiside osas lepingulise suhte alusel.

Seadusest tulenev kohustus 
Säilitame ja töötleme kliendiandmeid näiteks raamatupidamise eesmärgil vastavalt raamatupidamise seadusele.

Andmetöötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi 
Juhul, kui meil puudub teiega lepinguline suhe, töötleme teie andmeid õigustatud huvi alusel. Selline töötlemine on näiteks klienditeenindus ja kontaktitaotlustele vastamine, meie veebisaitide arendamine ja külastajate jälgimine ning meie teenuste turvalisuse tagamine ja võimaliku väärkasutusega seotud olukordade uurimine. Ettevõtete esindajate isikuandmete töötlemine turunduslikel eesmärkidel põhineb samuti õigustatud huvil.
 

Nõusolek
Kui tellite üksikisikuna meie veebisaidilt juhendi või uudiskirja, töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel. Koos andmete kogumisega palume teie nõusolekut otseturunduseks.

Registreerunute kirjeldus

Register sisaldab isikuandmeid Shipiti klientide ja nende tehtud saadetiste kohta.

Isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • saadetise saaja teavitamiseks saadetise saabumisest, jälgimisest ning saadetise kohaletoimetamisest või sellele järeletulemisest teada andmiseks;
 • saatja teavitamiseks saadetise üleandmisest;
 • veoettevõtte töötajatele edastamiseks protsessi juhtimise eesmärgil;
 • kliendisuhete haldamiseks ja kliendisuhtluseks;
 • klienditeeninduseks ja kontaktitaotlustele vastamiseks;
 • meie teenuste teostamiseks ja arendamiseks;
 • meie teenuste ja toodete kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks;
 • klientide segmentimiseks isikupärastatud sisu pakkumiseks toodetes ja teenustes;
 • meie teenuste ja toodete turvalisuse tagamiseks ning kuritarvituste uurimiseks;
 • kliendi-, arvamus- ja turu-uuringuteks;
 • meie äritegevuse arendamiseks;
 • turunduse ja reklaami sihtimiseks;
 • otseturunduseks, eraklientide korral on vaikimisi alati otseturunduse keeld, välja arvatud juhul, kui klient on selleks eraldi loa andnud;
 • kaebustega seotud küsimuste lahendamiseks;
 • arveldamiseks;
 • krediidiinfo kontrollimiseks ja tagasimakseteks.

ME EI profileeri andmesubjekte isikuomaduste põhjal ega kasuta neid andmeid automatiseeritud
töötlusel põhinevate otsuste tegemiseks.

Shipit EI töötle kliendiregistri andmeid muudel eesmärkidel kui klienditeeninduseks ja kliendi tellitud teenuse lõpuleviimise tagamiseks, välja arvatud juhul, kui vastutav andmetöötleja on selle kirjalikult heaks kiitnud.

Shipit EI töötle meie veebisaidil olevaid isikukoode; mõned veoettevõtted võivad seda nõuda või taotleda nende avaldamist võimalike sisse- ja väljaveoaruannete koostamiseks ELi-väliste saadetiste korral või kui klient kinnitab, et on saadetise kätte saanud.

Lisaks makseviisile EI salvesta Shipit kliendi panga- ega krediitkaardiandmeid. Kui klient teeb makse otse Shipiti pangakontole, kuvatakse maksja andmeid pangandusseaduse kõige nõudlikumate sätete kohaselt.

3. Milliseid isikuandmeid minu kohta kogutakse ja millistest allikatest?

Kogume teie isikuandmeid peamiselt teie endi käest seoses teiega ühenduse saamise ning meie veebisaitide ja teenuste kasutamisega. Samuti kogume teavet käsitsi, näiteks telefoni teel, seoses klienditeeninduse või müügiga.

Lisaks teie poolt pakutavatele andmetele kogume teavet oma veebisaitidel ja teenustes ka küpsiste abil, et analüüsida ja arendada meie veebisaitide ja teenuste kasutamist ning sihtida turundust ja reklaami.

Lisaks kogume andmeid avalikest allikatest, näiteks äri- ja ettevõtteregistrist, samuti muudest allikatest, mis pakuvad andmeid ettevõtte otsustajate kohta. Nendest allikatest kogutud andmed sisaldavad nii teavet ettevõtte kohta kui ka ettevõtte otsustajate kontaktandmeid, nagu näiteks nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Isikuandmeid kogutakse ka värbamisprotsesside käigus.

 • Kasutajanimi
 • Aadresskaart ja veokiri
 • Veokirja number, mida saab ühendada saatmise ja jälgimisega
 • Tarnitava saadetise üleandmise aeg, saatmise aeg ja muud sündmused. Shipit ei säilita oma süsteemis teavet saadetise kinnitamise kohta, neid säilitatakse veoettevõtetes. Jälgitavate saadetiste puhul säilitatakse veoettevõtte andmebaasis ka allkirja ja pilti sellest.
 • Teenuse ja jälgimise parandamiseks salvestatakse valitud vastuvõtupunkti ID ja identifitseerimisandmed
 • Saatja ja saaja tüüp: ettevõte või eraisik
 • Makseviis ja arveldusteave
 • Palgamaksmiseks ja värbamisprotsessi käigus antud andmed
   

4. Kes minu andmeid töötleb ja kas neid edastatakse kolmandatele osapooltele?

Teie teavet töötlevad meie ettevõtte töötajad oma ülesannete täitmiseks. Siiski kasutame oma tegevuses andmete säilitamiseks ja töötlemiseks kolmandate osapoolte infosüsteeme. Sellisel juhul tagame muu hulgas lepingutega selle, et teie andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ja seadusega kooskõlas.

 • Sõltuvalt tellimusest töötlevad isikuandmeid tellimuse kohaselt kasutatavad veoettevõtted, makseteenuse pakkuja ja lisaks töötlevad makseandmeid saadetise eest tasumisel kõik Shipiti valitud makseviiside pakkujad.
 • Veoettevõtted töötlevad andmeid postiseaduse, autovedude seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja elektroonilise side seaduse ning muude kohaldatavate õigusaktide kohaselt ning isiku nõusolekul, samuti volituse või kliendisuhte alusel.

Kõigi selliste teenuste osutamisega seotud andmete edastamisest kolmandatele osapooltele teavitatakse eraldi teenuse tellimise käigus.

Andmeid võidakse avaldada ametiasutustele seadusega ette nähtud juhtudel ning samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele või kui oleme seotud ostu- või äritehinguga.

Isikuandmete töötleja peab oma klienti (saajat) ise teavitama sellest, kus kliendi isikuandmeid kasutatakse. Shipit EI töötle kliendiregistri andmeid muudel eesmärkidel kui klienditeeninduseks ja kliendi tellitud teenuse lõpuleviimise tagamiseks, välja arvatud juhul, kui vastutav andmetöötleja on selle kirjalikult heaks kiitnud.

Shipitee OÜ edastab maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Andmeedastus väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda

Isikuandmeid ja saadetisega seotud teavet edastatakse ning antakse üle väljaspoole ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda juhul, kui tellimus esitatakse väljaspoole või väljaspoolt ELi ja/või vedajaks on FedEx või UPS.

Kõiki veoettevõtteid ja nende kasutatavaid alltöövõtjaid seob ametisaladuse hoidmise kohustus kõigi nende andmete osas, mida nad on kliendilt saadetise kohaletoimetamise tagamiseks saanud.

Saaja saab kogu saadetist puudutava teabe aadresskaardi ja võimaliku tellimuskinnituse kaudu, välja arvatud saadetise maksumusega seotud teave.

5. Kuidas minu andmeid säilitatakse ja kaitstakse?

Vastutava andmetöötleja infosüsteem ja failid on kaitstud äritegevuses tavapäraselt kasutatavate tehniliste turvameetmetega.

Meie kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on konfidentsiaalsed ja juurdepääs neile on piiratud vaid nende töötajatega, kes kõnealuseid andmeid oma töö käigus vajavad. Samuti kohustume mitte avaldama ega avalikustama isikuandmeid teistele, kui ainult sellistele töötajatele või muudele isikutele (muu hulgas võimalikud alltöövõtjad), kes peavad kõnealust teavet teadma kokkulepitud eesmärgil ja kes on teenuse- või muude lepingute ning seaduse alusel kohustatud andmeid konfidentsiaalsena hoidma. Juurdepääs teie isiklikuandmetele on kaitstud kasutajapõhiste tunnuskoodide, salasõnade ja kasutusõigustega Kõiki, kes kliendiregistri andmeid töötlevad, seob konfidentsiaalsuskohustus.

Kõiki, kes kliendiregistri andmeid töötlevad, seob konfidentsiaalsuskohustus.

Shipit kasutab oma tegevuses ainult tuntud ja usaldusväärseid veoettevõtteid.

Teie isikuandmeid säilitatakse ka meie teenusepakkujate serverites, mis on kaitstud vastavalt valdkonna üldistele tavadele. Tagame, et töötlemine vastab kohaldatavatele seadusnõuetele ja kaitsemeetmetele, mille eesmärk on isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku kustutamise, hävitamise, muutmise, loata avalikustamise või loata juurdepääsu vältimine.

Kasutame oma veebisaidil ka SSL-turvet

SSL-turbega krüpteeritakse teie arvuti ja veebisaidi serveri vahelise liikluse sisu ning aitab tagada saidi autentsuse.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende töötlemise eesmärgi täitmiseks või kuni leping või seadus seda nõuab.

Isikuandmeid võib kirjaliku taotluse alusel kustutada mis tahes seadusega sätestatud kohustuste lõppemisel. Shipit säilitab andmeid automaatselt 18 kuud, pärast mida eemaldatakse meie süsteemist kogu isikut tuvastav teave eeldusel, et puudub muu põhjus teabe säilitamiseks, näiteks meie teenuste turvalisuse tagamine või seadusandlik alus.

Näiteks Posti säilitab teie isikuandmeid 3 aastat ja 3 kuud, täpsema teabe saamiseks, kui kaua veoettevõtted isikuandmeid säilitavad, soovitame teil võtta ühendust otse veoettevõttega.

Pange tähele, et näiteks raamatupidamisseadusega nõutakse raamatupidamisega seotud materjalide säilitamist vähemalt kuus (6) aastat pärast majandusaasta lõppu.

6. Isikuandmete avalikustamise kohustus ja mitteavaldamise tagajärjed

Pange tähele, et juhul, kui te ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega, ei saa te tõenäoliselt saadetisi veatult vormistada ning tõenäoliselt ei saa me teid teenindada ega oma tegevuse eesmärki täita. Kui te ei soovi oma isikuandmete töötlemist käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt, palume teil meile mitte mingeid andmeid edastada.

7. Kas veebisaidil kasutatakse küpsiseid ja mis need on?

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid meie veebisaidi ja teenuste kasutajatele parima võimaliku kasutuskogemuse pakkumiseks.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver salvestab kasutaja põhiseadmesse. Küpsised võimaldavad meil saada teavet selle kohta, kuidas meie veebisaite ja teenuseid kasutatakse. Kasutame teavet oma teenuste ja veebisaitide arendamiseks, kasutuse analüüsiks ning turunduse ja reklaami sihtimiseks ja optimeerimiseks.

Võite lubada või keelata küpsiste kasutamise teie kasutatava veebilehitseja seadetes. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid automaatselt. Pange tähele, et küpsiste blokeerimine võib piirata meie veebisaidi ja teenuse toimimist.

Turundus- ja analüütilisi küpsiseid saate hallata siin >

8. Andmesubjekti kontrolliõigus

Andmesubjektil on õigus kontrollida registris säilitatavaid isikuandmeid ja nendest koopiad saada. Kontrollitaotlus tuleb esitada e-posti teel ja saata registri eest vastutavale isikule (vt jaotist „Andmehaldur“). Selleks, et isikuandmete käitleja saaks hõlpsasti kontrollida salvestatud andmeid, kinnitada ja jälgida saadetise teavet, printida kviitungit ja saatedokumente, registreeritakse see meie teenuses automaatselt. Juhul, kui isikuandmete käitleja on eraisik ja ta ei logi teenusesse sisse, kustutatakse registreerimine süsteemist 90 päeva pärast saadetise kohalesaabumist.

Andmete parandamine

Andmesubjekti taotlusel parandab, kustutab või täiendab andmehaldur töötlemise eesmärgil registris olevad valed, mittevajalikud, puudulikud või aegunud isikuandmed. Andmehaldur võib ka ise kliendi andmeid parandada juhul, kui see on tellimuse seisukohalt asjakohane.

Parandamistaotlused tuleb esitada e-posti teel (vt andmehaldurit) või teha avaldus -> kontaktvormi >kaudu.

Kui kliendil on vaja parandada juba ära saadetud saadetise andmeid, kohaldatakse parandamisele veoettevõtete teenuse muutmise tingimusi, mis on tasuline teenus. Parandamistaotlus peab tulema saatjalt, kellega on sõlmitud tarneleping.

9. Kas seda privaatsuspoliitikat võidakse uuendada?

Uuendame privaatsuspoliitika sisu siis, kui meie tegevus areneb ja/või seadusandlus muutub, seega palume teil seda lehekülge aeg-ajalt külastada. Privaatsuspoliitika viimase uuendamise kuupäeva leiate selle dokumendi algusest. Privaatsuspoliitikasse tehtud olulistest muudatustest teavitatakse andmesubjekte tingimuste ajakohastamise käigus.

10. Juhised ja lingid kolmandate poolte veebisaitidele

Shipit püüab oma kliente erinevates olukordades parimal võimalikul moel juhendada; pange tähele, et veoettevõtete teenused võivad muutuda ja näiteks rahvusvaheliste saadetiste saatmises võivad toimuda muudatused riiklikul tasemel. Anname oma parima, et teave oleks ajakohane, kuid enne juhiste järgimist on mõistlik need vastutavast ametiasutusest üle kontrollida. Shipiti veebisaidil on esitatud lingid kolmandate poolte veebisaitidele. Lingid on mõeldud selleks, et meie kliendid leiaksid saadetiste saatmisel vajamineva teabe lihtsamini; Shipit neid veebisaite ei kontrolli ning soovitame teil enne oma isiklikuandmete avaldamist alati lugeda asjaomase ettevõtte privaatsuspoliitikat.

NB! Meie teenust kasutades nõustute ülaltoodud tingimustega.