Ohtlikud ained

Kui kahtlustate, et tegu on ohtliku ainega, võtke meiega eelnevalt ühendust.

Tarbijatel ei ole lubatud saata ohtlikeks klassifitseeritud aineid ega esemeid. Kui kahtlustate, et teie saadetises on ohtlik aine, pöörduge asja selgitamiseks veoettevõtte või www.cargosafe.fi poole.

Mis on ohtlikud ained?

Ohtlikud ained on esemed ja ained, mis võivad põhjustada märkimisväärset ohtu tervisele, ohutusele, varale ja keskkonnale.

Ohtlikke aineid võib esineda nt tööriistades, mobiiltelefonides, auto- ja muudes varuosades, meditsiiniseadmetes ja -materjalides, kemikaalides, tasku- ja muudes lampides, fotoseadmetes, külmikutes, majapidamisvahendites, (mootori)silindrites, elektriseadmetes, laboriproovides jne.

Näiteid ohtlikest ainetest:

kuivjää, liitiumakud, käte desinfitseerimise vahendid, kõik tooted, mis sisaldavad kergestisüttivaid vedelikke või mürgiseid aineid (nt elavhõbedat), survemahutid, magnetid, erinevad patareid, erinevad pakkematerjalid, tikud ja muud süüteained, mis tahes tooted, mis sisaldavad kütuseid või muid tuleohtlikke vedelikke, lõhkeained, laskemoon ja relvad.

Kuna paljudel veoettevõtetel on ohtlike ainete osas oma, teistest erinev asutusesisene poliitika, pöörduge palun lisateabe saamiseks/asja selgitamiseks otse oma valitud veoettevõtte poole.

Personali üldine pädevus

VAK-seaduse (Soome seadus ohtlike ainete transpordi kohta) § 11 (22.12.2011/1402)

Kõigil, kes tegelevad ohtlike ainete veo või ladustamisega, peab olema veoohutuse tagamiseks vajalik väljaõpe või muu nende ülesannete täitmiseks vajalik kvalifikatsioon. Selliste ülesannete hulka kuuluvad pakkimine, saatmine, lastimine, koormamine, peale- ja mahalaadimine ning vedu.

Lisaks sellele tuleb korraldada piisava sagedusega täiendkoolitusi, kui just ülesandeid ei täideta koolitatud inimese otsese järelevalve all.

Lisateavet toodete kohta, mida ei tohi saata või mille suhtes kehtivad piirangud, leiate alajaotusest „Keelatud saadetised“.