Shipit med i industryhacks_ VAT the Hack!

Shipit med i industryhacks_ VAT the Hack!

#VATtheHack är en utmaning från organisationen Industryhack_ som berör Ålands skattegräns.

Hur man kan effektivisera kundernas och E-handlarnas upplevelse av skattegränsen?

På grund av Ålands unika skattesystem är ett vanligt problem för konsumenter att hamna på att betala dubbelmoms för E-handelsköp. På samma gång gör skattebördan den digitala utvecklingen i området svårare då näringsidkare anser att skattegränsen är ett hinder.

Åländska konsumenter anser att detta ett av de viktigaste områdena att hitta en lösning på.

Syftet med utmaningen är att främja kunskapen om skattegränsen till finländska och europeiska E-handlare och hur den gränsöverskridande handeln borde funka och att samtidigt hitta en smidigare lösning för ålänningar som vill handla i nätbutiker utanför Åland.

Förbättrad kundnöjdhet med moms.