One Stop Shop -järjestelmä (OSS)

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli One Stop Shop -järjestelmä (OSS) 
 
Mini One Stop Shop (MOSS) on laajentunut One Stop Shop (OSS) -järjestelmäksi 1.7.2021 alkaen. 
One Stop Shop- järjestelmän kautta voit maksaa eri EU- maiden arvonlisäveroja yhdestä paikasta eikä sinun tarvitse rekisteröityä erikseen kaikkiin niihin EU- maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet palveluitasi / tavaroitasi.Suomalaisten yritysten tapauksessa eri maiden alv-kantojen raportointi ja maksut hoituvat helposti Verohallinnon OmaVeron kautta. 

Eritysjärjestelmän käyttö on täysin vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, jos ulkomaanmyyntisi on lähelläkään 10 000 euroa vuodessa. 
Rekisteröidy One Stop Shop -järjestelmään OmaVerossa.

Mitä tarkoittaa 10 000 euron raja-arvo myynnissä? 

Suomalainen vähäisen toiminnan harjoittaja voi käyttää myynneissään Suomen arvonlisäveroa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

  • Yritys myy tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja tai tavaraa etämyyntinä toisissa EU-maissa oleville kuluttajille 
  • Yrityksen arvonlisäveroton liikevaihto yhteensä kyseisistä palveluista ja tavaroista koko EU:n alueella kuluvana kalenterivuonna on enintään 10 000 euroa, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuonna. 
  • Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa muussa EU-maassa. 
  • Yrityksen pitää olla rekisteröitynyt alv-rekisteriin ja ilmoittaa myynnit arvonlisäveroilmoituksella. Yritys voi vaihtoehtoisesti halutessaan rekisteröityä erityisjärjestelmään, vaikka 10 000 euron raja ei ylittyisi. 
  • Jos 10 000 euron raja ylittyy, yrityksen pitää joko rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ostajan maahan tai käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää velvoitteiden hoitamiseen 

 
Muutoksia One Stop Shop (OSS) järjestelmän astuttua voimaan 1.7.2021 

Kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat ostokset on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Tämä koskee myös pieniä, nykyisin pääasiassa verottomia enintään 22 euron arvoisia lähetyksiä. Lue lisää Tullin sivuilta 

 

One Stop Shop -järjestelmään (OSS) kuuluu myös EU:n ulkopuolelta tuotavia tavaroita koskeva Import One Stop Shop (IOSS).

Arvonlisävero voikin jatkossa sisältyä ostoksen hintaan, jos verkkokauppa on rekisteröitynyt EU:ssa arvonlisäverovelvolliseksi uuteen erityisjärjestelmään.

IOSS (Import One-Stop-Shop) on arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelmä, jonka tarkoitus on sujuvoittaa verkko-ostoksia EU:n ulkopuolelta. IOSS-järjestelmä koskee enintään 150 euron arvoisia verkko-ostoksia (kuljetuskustannuksia ei lasketa mukaan arvoon). Lue lisää IOSS- tunnisteesta

Aikaisemmat maakohtaiset etämyynnin raja-arvot on poistettu, ja tilalle on tullut EU:n laajuinen 10 000 euron vuosittainen raja-arvo, joka koskee tiettyjä palveluja ja tavaroiden etämyyntiä 

  • Tavaroiden myynti sähköisen markkinapaikan kautta (verkkokauppa) 
  • EU-säännösten edellytysten täyttyessä sähköisen markkinapaikan katsotaan itse vastaanottaneen ja luovuttaneen tavarat eli olevan siis verovelvollinen tavaran myynnistä 
  • Veroilmoitusten ja maksujen määräpäivä on nyt verokautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä 
  • Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksen korjaaminen on muuttunut 
  • Jos verokausi on alkanut 1.7.2021 tai myöhemmin, virheelliset tiedot pitää korjata aina myöhemmän verokauden ilmoituksella 

 

One Stop Shop -uudistuksen myötä käyttöön tuli myös kolme erilaista järjestelmää arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen: unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä sekä tuontijärjestelmä. 

Unionin järjestelmää voit käyttää arvonlisäverojen ilmoittamiseen ja maksamiseen, jos yritykselläsi on kotipaikka tai kiinteä toimipiste EU-alueella ja myyt palveluja kuluttajille EU-maissa. Tällaisessa tapauksessa ostajan pitää olla toisessa maassa kuin yrityksesi kotipaikka tai kiinteä toimipaikka. Järjestelmää käytetään myös silloin, kun yrityksesi myy verkkokaupan kautta tuotteita kuluttajille EU:n sisällä. Tällaisessa tapauksessa yrityksen kotipaikan tai kiinteän toimipaikan ei tarvitse olla EU:ssa. 

Muuta kuin unionin järjestelmää voit käyttää palveluiden arvonlisäverojen ilmoittamiseen ja maksamiseen, jos myyt palveluja kuluttajille EU:ssa, mutta yritykselläsi ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU-alueella. 

Tuontijärjestelmää voit käyttää, jos yritykselläsi on kotipaikka EU-alueella ja myyt kuluttajille tavaraa EU-maissa, mutta tuotteet lähetetään EU:n ulkopuolelta ja niiden arvo on korkeintaan 150 euroa. 

Tarkempia lisätietoja OSS-järjestelmästä saat vero.fi sivuilta
 
Lähde vero.fi