Incoterms

Incoterms tarkoittaa kansainvälisesti tunnustettuja toimitusehtoja. Niihin viittaamalla myyjä ja ostaja sopivat kaupallisissa toimituksissa, kuka vastaa tavarasta toimituksen ja kuljetuksen aikana ja missä vaiheessa vastuu siirtyy.

Incoterms-toimitusehtojen avulla myyjä ja ostaja pyrkivät välttämään tarpeettomia väärinkäsityksiä. Incoterms-ehdot laatii ja päivittää Kansainvälinen kauppakamari (ICC), joka omaa kaikki oikeuden niiden kaupalliseen julkaisemiseen. Tuorein versio on Incoterms 2020. Lisätietoja saat ICC:n sivuilta . Tämän lyhennelmän sisällöstä vastaa Shipit.

Kaikkiin kuljetusmuotoihin sopivat lausekkeet Incoterms 2010:

EXW – Ex Works – Noudettuna lähettäjän nimeämästä paikasta.

EXW-myyjän täytyy pakata lähetys oikealla tavalla. Vastuu siirtyy ostajalle, kun hänen määräämänsä tavarantoimittaja noutaa paketin myyjän määräämästä paikasta. Tavaran vakuuttamisesta vastaa ostaja. Ostaja on vastuussa myös tavaran lastaamisesta.

EXW:tä käytetään tavallisesti kotimaan lähetyksissä, kun taas ulkomaanlähetyksiin FCA on hyvä vaihtoehto. Myyjä ei ole vastuussa vientiselvityksestä, joten on parempi käyttää FCA-vaihtoehtoa, jollei ostaja pysty itse vientiselvitystä helposti hoitamaan.


FCA – Free Carrier (Esim. FCA Helsinki) – Vapaasti rahdinkuljettajalla.

Osapuolten tulee sopia tarkasti, mistä tavara on noudettavissa, esim. myyjän varaston osoitteesta.

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys
 • Lastaaminen

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle tavaran noutopaikasta
 • Toimitusmaksut
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys ja siihen liittyvät kustannukset
 • Lähetyksen purku


CPT – Carriage Paid To (Esim. CPT Maarianhamina) – Kuljetus maksettuna.


Tässä vaihtoehdossa osapuolten tulee sopia tarkasti, mihin toimituspaikkaan asti myyjän vastuu kuljetuskustannuksista loppuu. Sopimuksessa on hyvä mainita myös tavaroiden purusta.

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vastuu tavarasta sovittuun toimituspaikkaan asti
 • Vientiselvitys
 • Lastaus
 • Toimituskustannukset sovitulle paikkakunnalle

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Tavara on ostajan vastuulla jo alkuperäisestä toimituspaikasta lähtien
 • Toimitusmaksut
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys ja siihen liittyvät kustannukset
 • Lähetyksen purku


CIP – Carriage and Insurance Paid (Esim. CIP Turku) – Kuljetus ja vakuutus maksettuna.

Muuten sama kuin CPT, mutta myyjän vastuulle kuuluu vakuuttaa lähetys vastaanottajan terminaaliin asti, josta ostaja vakuuttaa tavaran eteenpäin. Myyjän tarvitsee ainoastaan vakuuttaa tavara minimiin, joten lisävakuutukset ovat ostajan vastuulla. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle jo tavaran noudon yhteydessä.

Tätä toimitusehtoa ja tavaran vastuun siirtymistä osapuolet pystyvät muokkaamaan.


DAT (Esim. DAT Savonlinna) – Delivered At Terminal – Toimitettuna terminaalissa.

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys
 • Lastaus
 • Toimituskustannukset sovittuun terminaaliin (jos mahd. sopimuksessa on kirjattava jopa terminaalipaikka, johon tavara toimitetaan).
 • Tavaroiden purku sovitussa terminaalissa

Ostajan Vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Toimitusmaksu sovitusta terminaalista lopulliseen määränpäähän
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys ja siihen liittyvät kustannukset
 • Lähetyksen purku

DAP (Esim. DAP Oulu) – Delivered At Place – Toimitettuna määräpaikalle


Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys
 • Lastaus
 • Toimituskustannukset sovittuun määräpaikkaan (määräpaikka tulee sopia mahd. tarkasti)
 • Tavaroiden purku sovitussa määräpaikassa

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys ja siihen liittyvät kustannukset

DDP (Esim. DDP Rovaniemi) – Delivered Duty Paid – Toimitettuna tullattuna

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys
 • Lastaus
 • Toimituskustannukset sovittuun määräpaikkaan
 • Tavaroiden purku sovitussa määräpaikassa
 • Tuontiselvitys (Tuontiselvitys pitää sisällään tullauksen sekä verot määränpäässä)

DDP:tä ei tule käyttää, jollei myyjä helposti pysty järjestämään tuontiselvitystä tavaralle. Tämä voidaan sopia niinkin, että myyjä vastaa ostajalle aiheutuvista kustannuksista tämän tekemiseen.

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Vakuutus
 • Lähetyksen purku

Vain merikuljetuksiin sopivat lausekkeet Incoterms 2010:

FAS (Esim. FAS Hanko) – Free Alongside Ship – Vapaasti aluksen sivulla

Myyjän Vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Tavaran toimittaminen aluksen viereen/alukselle suunnatulle lastauspaikalle, jonka ostaja on valinnut
 • Vientiselvitys

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Tavaran lastaus sovitussa satamassa
 • Kuljetuskustannukset
 • Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun myyjä on toimittanut tavaran sovitulle paikalle
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys
 • Purku


FOB (Esim. FOB Kemi) – Free On Board – Vapaasti aluksessa

Jos kyseessä on konttikuljetus, kannattaa toimitusehtona käyttää FCA:ta.

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaus
 • Vientiselvitys
 • Tavaroiden lastaus laivaan sovitussa satamassa

Ostajan vastuu:

 • Tavaroiden tarkistaminen
 • Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle lähetyspään satamasta
 • Kuljetuskustannukset lähetyspään satamasta eteenpäin
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys
 • Purku

CFR (Esim. CFR Hamina) – Cost and Freight – Kulut ja rahti maksettuna

Myyjän vastuu:

 • Tavaroiden pakkaaminen
 • Vientiselvitys
 • Lähetyksen lastaaminen sovitussa satamassa
 • Kuljetuskustannukset vastaanottajapään sovittuun satamaan

Ostajan vastuu:

 • Tavaroiden tarkistaminen
 • Vastuu jo lähetyspään satamasta
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys ja siihen liittyvät kustannukset
 • Purku

CIF (Esim. CIF Kotka) – Cost, Insurance and Freight – Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna

Konttikuljetuksissa toimitusehdoksi kannattaa valita CIP

Myyjän vastuu:

 • Tavaroiden pakkaaminen
 • Vientiselvitys
 • Tavaroiden lastaus sovitussa satamassa
 • Kuljetuskustannukset sovittuun satamaan ja siellä sovittuun paikkaan
 • Vakuutus sovittuun satamaan asti

Ostajan vastuu:

 • Tavaroiden tarkistus
 • Vastuu lähetyksestä jo lähetyspään satamasta
 • Tuontiselvitys ja siihen liittyvät kustannukset
 • Purku