Incoterms

Incoterms tarkoittaa kansainvälisesti tunnustettuja toimitusehtoja. Niihin viittaamalla myyjä ja ostaja sopivat kaupallisissa toimituksissa, kuka vastaa tavarasta toimituksen ja kuljetuksen aikana ja missä vaiheessa vastuu siirtyy.

Incoterms-toimitusehtojen avulla myyjä ja ostaja pyrkivät välttämään tarpeettomia väärinkäsityksiä. Incoterms-ehdot laatii ja päivittää Kansainvälinen kauppakamari (ICC), joka omaa kaikki oikeuden niiden kaupalliseen julkaisemiseen. Tuorein versio on Incoterms 2020. Lisätietoja saat ICC:n sivuilta . Tämän lyhennelmän sisällöstä vastaa Shipit.

Kaikkiin kuljetusmuotoihin sopivat lausekkeet Incoterms 2020:

EXW – Ex Works – Noudettuna lähettäjän nimeämästä paikasta.

EXW-myyjän täytyy pakata lähetys oikealla tavalla. Vastuu siirtyy ostajalle, kun hänen määräämänsä tavarantoimittaja noutaa paketin myyjän määräämästä paikasta. Myyjä määrittelee myös milloin lähetys on noudettavissa, ostaja vastaa lastaamisesta. Tavaran vakuuttamisesta vastaa ostaja. Ostaja on vastuussa myös tavaran lastaamisesta. Vienti ja tuontivelvollisuudet ovat myös ostajan vastuulla.

EXW:tä käytetään tavallisesti kotimaan lähetyksissä, kun taas ulkomaanlähetyksiin FCA on hyvä vaihtoehto. EXW vs FCA eroaa siinä kuka hoitaa lähetyksen lastaamisen sekä vientiselvityksen. EXW Myyjä ei ole vastuussa vientiselvityksestä tai lastaamisesta, joten on parempi käyttää FCA-vaihtoehtoa, jollei ostaja pysty itse vientiselvitystä helposti hoitamaan ja saa lupaa hoitaa lastauksen myyjän puolesta.


FCA – Free Carrier (Esim. FCA Helsinki) – Vapaasti rahdinkuljettajalla.

Osapuolten tulee sopia tarkasti, mistä tavara on noudettavissa, esim. myyjän varaston osoitteesta. Myyjä vastaa tavaroista siihen asti että lähetys on lastattu ostajan tilaamalle rahdinkuljettajalle.

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Lastaaminen (vain mikäli nouto tapahtuu myyjän tiloista, mikäli myyjä toimittaa lähetyksen rahdinkuljettajan terminaaliin siirtyy vastuu ostajalle kun tavara on purettu rahdinkuljettajan terminaaliin)

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle tavaran noutopaikasta
 • Toimitusmaksut
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys, -muodollisuudet ja siihen liittyvät kustannukset
 • Lähetyksen purku


CPT – Carriage Paid To (Esim. CPT Maarianhamina) – Kuljetus maksettuna.


Tässä vaihtoehdossa osapuolten tulee sopia tarkasti, mihin toimituspaikkaan asti myyjän vastuu kuljetuskustannuksista loppuu. Sopimuksessa on hyvä mainita myös tavaroiden purusta.

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vastuu tavarasta sovittuun lastauspaikkaan asti ja tavaroiden lastaaminen
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Toimituskustannukset sovittuun määräpaikkaan

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Tavara on ostajan vastuulla jo kun rahdinkuljettaja noutaa tavarat myyjältä
 • Toimitusmaksut sovitusta määräpaikasta lähtien
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys, -muodollisuudet ja siihen liittyvät kustannukset
 • Lähetyksen purku


CIP – Carriage and Insurance Paid (Esim. CIP Turku) – Kuljetus ja vakuutus maksettuna.

Muuten sama kuin CPT, mutta myyjän vastuulle kuuluu vakuuttaa lähetys sovittuun määräpaikkaan asti, josta ostaja järjestää ja vakuuttaa tavaran eteenpäin. Myyjän tarvitsee ainoastaan vakuuttaa tavara minimiin, joten lisävakuutukset ovat ostajan vastuulla. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle jo tavaran noudon yhteydessä.

Tätä toimitusehtoa ja tavaran vastuun siirtymistä osapuolet pystyvät muokkaamaan.


DPU (Esim. DPU Savonlinna) – Delivered At Place unloaded– Toimitettuna ajoneuvosta purettuna sovittuun terminaaliin. (Korvasi DAT-toimitusehdon)

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Lastaus
 • Toimituskustannukset sovittuun terminaaliin (jos mahd. sopimuksessa on kirjattava jopa terminaalipaikka, johon tavara toimitetaan).
 • Tavaroiden purku sovitussa terminaalissa
 • Vastuu tavaroista toimitukseen asti

Ostajan Vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Toimitusmaksu ja vastuu purun jälkeen sovitusta terminaalista lopulliseen määränpäähän
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys, -muodollisuudet ja siihen liittyvät kustannukset

 

DAP (Esim. DAP Oulu) – Delivered At Place – Toimitettuna määräpaikalle


Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Lastaus
 • Toimituskustannukset sovittuun määräpaikkaan (määräpaikka tulee sopia mahd. tarkasti)
 • Tavaroiden purku sovitussa määräpaikassa

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys, -muodollisuudet ja siihen liittyvät kustannukset

DDP (Esim. DDP Rovaniemi) – Delivered Duty Paid – Toimitettuna tullattuna

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Lastaus
 • Toimituskustannukset sovittuun määräpaikkaan
 • Tuontiselvitys ja -muodollisuudet (Tuontiselvitys pitää sisällään tullauksen sekä verot määränpäässä)

DDP:tä ei tule käyttää, jollei myyjä helposti pysty järjestämään tuontiselvitystä tavaralle. Tämä voidaan sopia niinkin, että myyjä vastaa ostajalle aiheutuvista kustannuksista tämän tekemiseen.

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Vakuutus
 • Lähetyksen purku

Vain merikuljetuksiin sopivat lausekkeet Incoterms 2010:

FAS (Esim. FAS Hanko) – Free Alongside Ship – Vapaasti aluksen sivulla

Myyjän Vastuu:

 • Tavaran pakkaaminen
 • Tavaran toimittaminen aluksen viereen/alukselle suunnatulle lastauspaikalle, jonka ostaja on valinnut
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet

Ostajan vastuu:

 • Tavaran tarkistaminen
 • Tavaran lastaus sovitussa satamassa
 • Kuljetuskustannukset
 • Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun myyjä on toimittanut tavaran sovitulle lastauspaikalle kun alus on saapunut satamaan
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys ja -muodollisuudet
 • Purku


FOB (Esim. FOB Kemi) – Free On Board – Vapaasti aluksessa

Ei sovellu konttikuljetuksiin. Jos kyseessä on konttikuljetus, kannattaa toimitusehtona käyttää FCA:ta.

Myyjän vastuu:

 • Tavaran pakkaus
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Tavaroiden lastaus laivaan sovitussa satamassa

Myyjän tulee tarvittaessa pystyä todistamaan että lastaus laivaan on tapahtunut, tämän myyjä saa rahdinkuljettajalta.

Ostajan vastuu:

 • Tavaroiden tarkistaminen
 • Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle kun tavarat on lastattu alukseen lähetyspään satamassa sovittuna toimitusaikana.
 • Kuljetuskustannukset lähetyspään satamasta eteenpäin
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys ja -muodollisuudet
 • Purku

CFR (Esim. CFR Hamina) – Cost and Freight – Kulut ja rahti maksettuna

Myyjän vastuu:

 • Tavaroiden pakkaaminen
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Lähetyksen lastaaminen alukseen sovitussa satamassa
 • Kuljetuskustannukset vastaanottajapään sovittuun satamaan

Ostajan vastuu:

 • Tavaroiden tarkistaminen
 • Vastuu jo lähetyspään satamasta kun myyjä on lastannut tavarat alukseen
 • Vakuutus
 • Tuontiselvitys, -muodollisuudet ja siihen liittyvät kustannukset
 • Purku

CIF (Esim. CIF Kotka) – Cost, Insurance and Freight – Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna

Konttikuljetuksissa toimitusehdoksi kannattaa valita CIP

Myyjän vastuu:

 • Tavaroiden pakkaaminen
 • Vientiselvitys ja -muodollisuudet
 • Tavaroiden lastaus alukseen sovitussa satamassa sovittuna aikana
 • Kuljetuskustannukset sovittuun satamaan ja siellä sovittuun paikkaan
 • Vakuutus ostajan puolesta kuljetuksen ajaksi sovittuun satamaan asti

Ostajan vastuu:

 • Tavaroiden tarkistus
 • Vastuu lähetyksestä jo lähetyspään satamasta kun tavarat on lastattu alukseen
 • Tuontiselvitys, -muodollisuudet ja siihen liittyvät kustannukset
 • Purku