Betalningssätt

Du kan använda följande betalningsmetoder då du använder Shipit.

Förhandsbetalning

Betala för din leveranser med de mest använda betalningsmetoderna i Finland. Du kan också dra nytta av vår Shipcart genom att lägga till flera leveranser och betala dem alla på en gång. Du behöver inte vara en registrerad kund för att använda denna betalningssätt.

Om en förbetald leverans returneras till avsändaren eller det har givits felaktig information om leveransen t.ex mindre vikt från det verkliga: i dessa fall kommer extra fraktkostnaderna debiteras av kunden per faktura och en 3.5 € + moms 0.84 € (35 kr + moms 8.75 kr)  tillsätts på fakturans belopp om summan är under 50 € (500 kr) moms 0.

Här ser du statusen för betalsättoperatören >

Plånbok

Som registrerad kund har du möjlighet att insätta balans till Shipits plånbok, orderprocessen går snabbare och du behöver inte hantera betalningarna manuelt varje gång. För bokföring kan du ladda ner en .csv-fil för transaktionerna och du kan skriva ut en kvitto på leveransen under beställningen. Minsta insättningen Plånboken är 100 € och balansen debiteras enligt följande: Logga in på programmet - GÖR SÄNDNING - Plånbok - Gå till betalning. Plånboken har inga extra kostnader.

Shipit har rätt att från kundens plånbok eller från beloppet av återbetalningsbara betalningar dra av det belopp som motsvarar eventuella förfallna fakturor och de merkostnader som Kunden ansvarar för, om sådana har ackumulerats.

Spara ditt kreditkort till plånboken för automatisk ifyllning

Genom att ansluta kreditkortet 'gör en sändning' > plånbok får du automatisk plånbokfyllning. Kreditkortsinformationen lagras inte hos Shipit utan informationen lagras i betaltjänstleverantören Stripes system som automatiskt lägger till mer saldo i plånboken när det är mindre än 15 % av insättningen kvar.

Om kreditkortet kräver stark identifiering kommer du att få ett meddelande till din e-post där du uppmanas att identifiera dig och acceptera betalningen.

Om du vill avsluta användningen av kreditkort och att saldot ska återföras till ditt konto debiterar vi 5 € + moms 24 % 1,2 € för returen (50 kr + moms 25 % 12,5 kr). För återbetalning, skicka kontoinformationen via e-post till (Finland) kundtjänst (at) shipit.fi eller (Sverige) support at shipit.se. Om du vill att ändringarna ska bli faktureringskund så förs hela saldot över till faktureringssidan och dras av från framtida fakturor. Ta ännu bort kreditkortet från plånbokens inställningar.

Faktura

Kontakta vår kundtjänst @ om du vill att vi aktiverar dig som faktureringskund. Faktureringen sker i två veckors perioder, den första och femtonde dagen i månaden. Om fakturabeloppet är mindre än 50 € moms 0 % så kommer 3,5 € att läggas på fakturan för att täcka faktureringskostnaderna (I Sverige mindre än 500 kr moms 0 % så tillkommer 35 kr på fakturan). Fakturan skickas som en PDF-fil per e-post eller som en e-faktura.

Faktura som betalningssätt är bara tillgänglig för företag och andra organisationer.

Påminnelse

Med påminnelsefakturan faktureras en avgift på 15 €. (150 kr)

Påminnelsen skickas automatiskt efter 7 dagar.

Samt faktureras 11.5 % som förseningsränta.

Observera att om du vill använda Shipits integration-moduler måste du antingen ha saldo i plånboken eller ha faktureringen på för att aktivera API-nycklarna.