Visste du att 35-40% av industri- och handelsebranchens företags konkurrens beror på logistik!

Visste du att 35-40% av industri- och handelsebranchens företags konkurrens beror på logistik!

Enligt en undersökning gjord av Åbos handelshögskola under 2014 - visar det sig att 13.4 % av företagens omsättningen inom finska industri- och handels -branschen gick till logistikkostnaderna under 2013. Motsvarande resultat fick transport- och kommunikations -ministeriet i sin undersökning år 2012, som visade att 35-45 % av företagens konkurrenskraft beror på logistik. Läs mera om saken i Aalto-Universitets blog.